Ouders helpen
graag mee

Ouders helpen
graag mee

Op De Zaaier kent iedereen elkaar. “Dat is de kracht van klein,” zo verklaart Dineke de slogan van de school. “Er zijn korte lijntjes tussen ouders en school. Het contact is laagdrempelig en ouders helpen ook graag mee.”

“We willen partners van de ouders van onze leerlingen zijn. Zij weten meer over hun kind dan wij. De leerkrachten weten wat er thuis speelt en de ouders weten wat er op school gebeurt. Als wij iets signaleren is er altijd snel contact. We hebben die samenwerking heel hard nodig, want zo haal je samen het beste uit het kind.”

Contact via app

“In de Klasbord app delen de juffen dingen die gebeuren in de klas. De ene keer is dat een foto van wat er gedaan is in de klas, de andere keer is het een herinnering dat het kind iets mee naar school moet nemen. Deze app draagt bij aan de korte lijnen die we binnen school hebben.”

Image

Gesprekken met ouders

“We beginnen het schooljaar met een startgesprek. Vanaf groep 5 is de leerling hier ook bij. Vanuit de behoefte van het kind wordt gekeken welke doelen we het jaar stellen. Rondom de rapporten zijn er tienminutengesprekken. We praten dan met ouders over de vorderingen. Ook is er dan de mogelijkheid om in de schriften te kijken. Iedere twee weken krijgen de ouders een nieuwsbrief. Hierin staan algemene informatie, de ontwikkelingen in de school en regelmatig iets over dalton.”

Image
Image

Hulp van ouders

“De Zaaier krijgt hulp van ouders bij het lezen en het doen van educatieve spelletjes in de klas. Er is een activiteitencommissie, bestaande uit ouders, die helpt met het organiseren van activiteiten. Ook hieruit blijkt de betrokkenheid van ouders. Het is fijn dat zoveel ouders ons altijd willen helpen. Ze zijn belangrijk voor ons. Zonder hen kunnen we eigenlijk niet.”

“Het is fijn dat zoveel ouders ons altijd willen helpen”