“De ontwikkeling van
het kind staat centraal”

“De ontwikkeling van
het kind staat centraal”

Een kleine school waar het daltononderwijs in ontwikkeling is. Dat is basisschool De Zaaier in Kamperveen. “We werken nauw samen met de Willem van Oranjeschool in Kampen en daardoor is er veel mogelijk voor deze kleine groep leerlingen,” zo legt intern begeleider Greetje uit.

Samenwerken

“Samenwerken en zelfstandig werken is hier heel normaal. Daarom is er gekozen om het daltonconcept in te voeren zoals dat ook op de Willem van Oranjeschool centraal staat. Het samenwerken tussen oudere en jongere kinderen gebeurt hier altijd al. Leerlingen moeten om kunnen gaan met uitgestelde aandacht omdat er meer jaargroepen in de klas zitten.”

Kind centraal

“De ontwikkelbehoefte van het kind staat centraal. Er zijn veel mogelijkheden omdat er op diverse niveaus instructie wordt gegeven. Aansluiten bij een hogere jaargroep kan een optie zijn voor kinderen die sneller gaan. Heb je meer oefening nodig, is dat goed mogelijk met de laptops die in de klas aanwezig zijn. Naast de extra uitleg van de juf uiteraard.”

“Ons onderwijs is erg individueel gericht”

Leren van en met elkaar

“De collega’s zijn gewend om veel samen te werken. Iedere klas heeft onder meer dezelfde klassenregels, dagritmekaarten, opzet taakbrief. Zo is het voor iedereen duidelijk. Vergaderen gebeurt deels met de partnerschool voor de onderwijsinhoudelijke vergaderingen. Dit is effectief en voor leerkrachten fijn om informatie uit te wisselen met collega’s die dezelfde groepen lesgeven. Zo leer je met en van elkaar.”

Image

Samenwerking Willem van Oranjeschool

“Ons onderwijs is erg individueel gericht. De grootste jaargroep telt vijf leerlingen. Om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, ze te laten functioneren in een grote jaargroep en ze bijvoorbeeld op hun eigen niveau gym te laten krijgen, gaan we iedere donderdagmiddag naar de Willem van Oranjeschool. Zo kunnen de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 gymmen in de eigen jaargroep bij onze vakleerkracht. Kleuters gaan met een kleutergroep mee naar het speellokaal voor de bewegingsles.”

Kracht van klein

“Het voordeel voor de kinderen is dat ze na de instructie via digitale middelen of schriftelijk aan hun eigen werk kunnen gaan. De zelfstandigheid is groot omdat ze gewend zijn dingen zelf op te zoeken als juf met een andere groepje kinderen bezig is. Dat is echt de kracht van klein. Er zijn regelmatig momenten van analyse. Zo kunnen we het beste uit ieder kind halen.”