“De kracht van klein”

“De kracht van klein”

De Zaaier heeft een klein en hecht team. De ogen van Hester stralen als ze erover vertelt. “Je voelt je hier direct thuis. Dat horen we van ouders en stagiaires. De lijntjes zijn erg kort. Daar voel ik mij goed bij. In een klein team is het heel normaal dat je elkaar helpt. We zijn enorm enthousiast en willen ons ontwikkelen. Vanuit de christelijke normen en waarden gaan we met elkaar om. Dat is een mooi voorbeeld voor kinderen."

Kennis delen

“Er zijn koffiemomenten met de Willem van Oranjeschool. Je haakt aan als een onderwerp je interesseert. Zo overleggen we efficiënt en halen we het beste uit de samenwerking. We delen kennis en helpen elkaar.”

“We zijn naar de uiterwaarden van de rivier geweest en hebben gezocht naar vogels en naar andere dingen uit de natuur. De leerlingen hebben de materialen verzorgd en er opdrachtkaarten bij gemaakt. De sfeer is onderling dan zo goed, eigenlijk hoeft er geen juf mee. Uiteraard bespreken we achteraf wat er goed ging en wat de volgende keer nog beter kan.”

Image
Image

Wijze wereldburger

“We willen dat onze leerlingen wijze wereldburgers worden. Een wereldburger vindt zijn weg in de toekomstige maatschappij. Kinderen leren hoe ze in de samenleving kunnen functioneren. Daar sluiten onze wekelijkse bezoeken aan de Willem van Oranjeschool goed bij aan.”

Veel buiten leren

“In de kleutergroepen wordt er veel geleerd door te onderzoeken. Er wordt in alle onderbouwgroepen veel buiten gewerkt. Zo doet groep 3 doe-opdrachten als de kleuters buiten spelen. Dat gaat prima samen. Spelenderwijs leren is erg prettig voor de kinderen.”

“Spelenderwijs leren is erg prettig voor de kinderen”

Samen buiten spelen

“Tijdens de pauze staat de schuurdeur altijd open. Met al het materiaal kan gespeeld worden. Kinderen kunnen kiezen uit onder meer fietsen en scheppen en de zandbak is open. Ook oudere kinderen vinden dat leuk. Wij zijn als team graag allemaal buiten in de pauze. Doordat de kinderen zich samen zo goed vermaken, hangt er een prettige sfeer in de pauze en leren ze veel met en van elkaar.”

Image
Image

De Bibliotheek op school

We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met de Bibliotheek Kampen. We werken samen aan een positief leesklimaat, waarbij ook aandacht is voor het lezen thuis. Er is een schoolbieb vol met interessante en actuele boeken. We praten regelmatig met elkaar over een boek, dan merk je dat kinderen ook echt enthousiast worden voor dat boek. Ook werken we in alle groepen doelgericht aan vrij lezen en voorlezen en maken daarbij gebruik van de expertise van de leesconsulent Sarah Roos die aan onze school verbonden is.