Samen leren, samen leven,
samen leren samenleven

Samen leren, samen leven,
samen leren samenleven

De Willem van Oranjeschool is een christelijke daltonschool. Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. Dalton is geen statisch model, het team werkt continu aan de aanpassing en de ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, die zich permanent schoolt.

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We experimenteren en reflecteren op onze praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Op de Willem van Oranjeschool vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen.

Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn. In de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

Veel leesplezier!

Image

Joanne Hogendoorn en Wendy Staring

directie