Vertrouwen en verbinden
belangrijk op school

Vertrouwen en verbinden
belangrijk op school

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, groepsleerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. “De basis om je te kunnen ontwikkelen, is dat je je hier veilig voelt,” aldus MT-lid Ina. “Tel daarbij op dat ouders zich welkom voelen en weten dat dingen bespreekbaar zijn en je hebt de sfeer van onze school te pakken.”

Alle kinderen wordt geleerd een wijze wereldburger te worden. Ze leren vertrouwen op God, zichzelf en de ander. Ook leren zij verantwoordelijkheid te dragen en een positieve bijdrage te leveren aan hun omgeving. In de lessen wordt op diverse manieren gestimuleerd om te onderzoeken en nieuwsgierig te zijn. Vanuit het daltonconcept is er een gedragsprotocol en wordt er in elke groep veel aandacht besteed aan ‘De 11 van jezelf’. Dit zijn 11 omgangsregels die dagelijks centraal staan in de groep. Positief stimuleren en belonen van de kinderen hoort hierbij.

Ieder kind mag zichzelf zijn

Verbinden is de tweede natuur bij een daltonschool. De samenwerking tussen basisschool De Zaaier en de 2 locaties van de Willem van Oranjeschool is dan ook intensief te noemen. “Zo kunnen we onze leerlingen zo goed mogelijk tot bloei laten komen. Als het sociaal-emotionele klimaat in orde is, kan het maximale uit het kind gehaald worden. Wij zien dat ieder kind anders is, het mag zichzelf zijn. Een leerling die moeite heeft met rekenen, kan de sterren van de hemel spelen in een musical. Zo heeft ieder zijn talent en daar kijken wij naar.”

Image

Onderling vertrouwen


Onderling vertrouwen
“Vertrouwen is belangrijk voor ons. We zijn een christelijke basisschool waar bij respect naar elkaar enorm belangrijk is. Het gaat om wederzijds vertrouwen; tussen collega’s, maar ook tussen de groepsleerkracht en het kind en tussen de ouders en de juf of meester van hun kind. Dat komt ook terug in onze identiteit, onze school heeft de grondslag in de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn liefde inspireert ons. En vanuit die liefde zijn we, elk op onze eigen wijze een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.”

Kinderen leren onderzoeken

Ina vindt het fijn dat kinderen een rijke vorm van onderwijs krijgen op haar school. “Je laat kinderen dingen zelf onderzoeken. Zo leren ze steeds vaker op verschillende manieren. Denk daarbij aan een bezoekje aan de sloot om de natuur te ervaren. Ook een uitstapje bij een project of een gastles in de klas maken het afwisselend.” Stichting IRIS heeft een Learn Lab in het leven geroepen. “Zo kwam meester Sander laatst op school om een roboticales te geven. Je ziet kinderen genieten van kleine programmeeropdrachten en de mogelijkheid te onderzoeken wat zo’n inventieve robot allemaal kan.”