Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Er is voor onze leerlingen, zowel op de locatie De Maten als de locatie Flevowijk, gelegenheid om over te blijven op school. U kunt uw kind bij de overblijfouders per e-mail aan- of afmelden (bijvoorbeeld bij ziekte of incidenteel overblijven). Wij vragen een vrijwillige bijdrage van 25 euro per leerling per schooljaar. De TSO wordt door ouders en vrijwilligers georganiseerd waarvoor zij een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Er is voor onze leerlingen de mogelijkheid voor en na schooltijd gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang bij ons op school.