Onderwijsresultaten

De afgelopen 3 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:
Image
Image

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de Cito opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere Cito toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, tevredenheidsonderzoeken en de feedbackgesprekken met kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is.

Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. Wij bieden een brede ontwikkeling en willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft.

Niet alleen de resultaten van de schooleindtoets worden gebruikt om de kwaliteit van de school te bepalen. Ook het oordeel van de inspectie, leerling tevredenheid en personeelskenmerken spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een school.

Image

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.