Onderwijsdoelen

‘Samen leren, samen leven, samen leren samenleven.’ Niet alleen in het logo, maar door de hele schoolorganisatie van de Willem van Oranjeschool is deze zin terug te vinden.

Daltononderwijs is voor ons dé manier om deze zin tot leven te brengen in onze school. Vanuit zes kernwaarden zijn wij ervan overtuigd onze leerlingen een basis mee te geven voor in het voortgezet onderwijs en de ‘wereld’ die hen daarna te wachten staat.

We willen de kinderen prikkelen zelfstandig oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen. Zelfstandigheid vraagt dus om een actieve houding van de kinderen. Zelf problemen oplossen, leert kinderen na te denken en beter te begrijpen.

Het vraagt veel inzicht van de leerkracht om taken zo samen te stellen, dat leerlingen in de gelegenheid worden gebracht om zelfstandigheid te ontwikkelen.

Bij het werken met een taakbrief vragen we zelfstandig gedrag van de kinderen. Zij moeten zelf oplossingen bedenken als ze tegen moeilijkheden aanlopen. De leerkracht geeft tijdens het werken met de taakbrief extra instructie aan zorgleerlingen.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. In de leerjaren 1 tot en met 4 maken de leerlingen 3.520 uur. De kinderen van leerjaar 5 tot en met 8 maken 4.000 uur.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Image