School werkt graag
samen met ouders

School werkt graag
samen met ouders

Betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind. Dat is in het kort wat de Willem van Oranjeschool verwacht van ouders die kiezen voor hun school. “De ouder kent het kind als geen ander, we hebben elkaar zo nodig,” zo legt intern begeleider Greetje uit. “We gaan uit van gelijkwaardigheid.”

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek. “Je hebt iedere keer met een andere juf/meester te maken. Samen praat je over de behoefte van kind, ouder en school. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal in dit gesprek. Je maakt afspraken met elkaar.”

De startgesprekken zijn in het leven geroepen omdat bleek dat ouders en de groepsleerkracht elkaar makkelijker opzoeken als ze elkaar al kennen. Ouders komen vanaf groep 3 steeds minder op school en dit eerste contact helpt voor de rest van het schooljaar. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig, het gaat er om dat zij zelf leren verwoorden wat ze op school nodig hebben.

“We zijn altijd
op zoek naar de
onderwijsbehoefte
van het kind”

Image

Informatie delen met ouders

Ouders worden de rest van het jaar door de juf of meester op de hoogte gehouden via de app Parro. Wekelijks kunnen ouders lezen waar inhoudelijk op school aan gewerkt is. In de bovenbouw wordt het huiswerk via deze weg gedeeld met ouders. Ook zijn er oproepjes als er bijvoorbeeld een ouder nodig is voor een excursie. De algemene schoolinformatie komt via een nieuwsbrief die maandelijks wordt verspreid. Daarin wordt iedere keer een Dalton-item toegelicht. De medezeggenschapsraad doet verslag van de vergadering en de activiteitencommissie laat weten waar zij mee bezig is. Rond de avondvierdaagse staat er in wat de school verwacht van ouders en kinderen die meedoen. En ook de maandkalender is een vast onderdeel in de informatievoorziening naar ouders.

Ouders helpen graag mee

De Willem van Oranjeschool maakt een duidelijk verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. “Wij merken dat als de ouderbetrokkenheid goed op orde is, de participatie bijna vanzelf gaat. Als het goed gaat met je kind op school help je graag een keer mee. Of het nu gaat om leesouder zijn, een keer mee met een uitje of de school helpen schoonmaken, ouders geven zich graag op. Ik denk dat dit komt omdat het kind met plezier naar school gaat en goed in zijn vel zit.”

Image

Wat is de onderwijsbehoefte van het kind?

Greetje kan wel verklaren waarom ouders zich thuis voelen op de school van hun kinderen. “We zijn altijd op zoek naar de onderwijsbehoefte van het kind. Vanaf de start nemen we de ouders mee in dit proces. Daardoor voelen zij zich serieus genomen. Die geweldige samenwerking tussen school en thuis levert heel veel op voor het kind.” De Willem van Oranjeschool is continu in beweging. “We evalueren jaarlijks, het blijft een dynamisch proces. Neem de oudergesprekken, we stellen ze vast voor één schooljaar en kijken dan hoe dingen verbeterd kunnen worden. Dat wordt aangepast en zo hopen we samen steeds de juiste stappen voor onze kinderen te maken. Bij Daltononderwijs hoort reflecteren, ook voor het team.”