Samenwerken om het beste
uit het kind te halen

Samenwerken om het beste
uit het kind te halen

De Willem van Oranjeschool werkt graag samen. Zo is op school voor- en naschoolse opvang geregeld via IRIS Opvang. Er is een bibliotheek op school, er wordt samengewerkt met Quintus en de peuterspeelzaal. De wijkvereniging is gevestigd in de school en de combinatiefunctionaris zorgt voor buitenschoolse activiteiten. De nieuwste samenwerking is die met Kentalis, de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. “Met deze expertise en ondersteuning in school kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) samen met andere kinderen regulier onderwijs volgen. Hiermee zijn we een mediumvoorziening,” aldus taal/leesspecialist Lianne.

Kinderen met een mediumarrangement TOS kunnen vanaf hun vierde jaar naar een ‘gewone’ basisschool. Lianne is blij met deze ontwikkeling “We zorgen er samen met de expertisecollega’s van Kentalis voor dat kinderen kunnen leren in een taalrijke omgeving. Onze collega’s worden extra geschoold op het gebied van taalonderwijs en taalproblemen en zij wisselen kennis uit met Kentalis collega’s. Hierdoor gaat het niveau van het taalonderwijs omhoog en dat is goed voor al onze leerlingen.”

De Willem van Oranjeschool ziet de voorziening als een win-win situatie. “Iedereen wordt er beter van. Kinderen met een spraak/taal-stoornis hebben goed sprekende kinderen om zich heen om zich aan op te trekken en kinderen die moeite hebben met taal en/of lezen krijgen beter taalonderwijs en makkelijker ondersteuning omdat er een expertiseleerkracht, onderwijsassistent en logopedist in school aanwezig zijn.”

“Ieder kind en dus iedere vraag is anders"

Ondersteuning op maat

De trajectbegeleider van Kentalis kijkt met de leerkracht en ouder wat een TOS leerling nodig heeft. “Ieder kind en dus iedere vraag is anders. Waar het ene kind logopedie nodig heeft, heeft een ander juist behoefte aan extra woordenschatonderwijs. Omdat de lijntjes kort zijn, krijgt ieder kind ondersteuning op maat. Samen bereik je meer. En dit gaat zeker niet ten koste van andere kinderen omdat er meer mensen beschikbaar zijn.”

“Ik ben trots dat kinderen met meer plezier lezen"

Iedere ochtend naar de bieb op school

We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met de Bibliotheek Kampen. We werken samen aan een positief leesklimaat, waarbij ook aandacht is voor het lezen thuis. Er is een schoolbieb vol met interessante en actuele boeken. We praten regelmatig met elkaar over een boek, dan merk je dat kinderen ook echt enthousiast worden voor dat boek. Ook werken we in alle groepen doelgericht aan vrij lezen en voorlezen en maken daarbij gebruik van de expertise van de leesconsulent Greta Engelsman die aan onze school verbonden is.

Image
Image
Image

Kinderopvang in de school

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij de kinderdagopvang op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. Het vaste dagprogramma van IRIS Opvang biedt de kinderen structuur en zekerheid. Tussen het eten, drinken en slapen is er ruimte om te spelen en zijn er activiteiten als voorlezen, zingen, spelletjes, knutselen, buiten spelen en wandelen. Spelenderwijs worden er mogelijkheden voor ontwikkeling geboden. Denk hierbij aan het herkennen van kleuren, het aanwijzen van lichaamsdelen, het spelen met woorden en weerbaarheid. “Broers en zussen kunnen op dezelfde locatie gehaald en gebracht worden. Voor ouders is dit erg prettig. De opvang sluit aan bij school en dat waarderen de mensen enorm.”

Image