Samen leren, samen leven,
samen leren samenleven

Samen leren, samen leven,
samen leren samenleven

De Willem van Oranjeschool is een daltonschool. Het Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong vijf kernwaarden: 1. Samenwerking, 2. Vrijheid & verantwoordelijkheid, 3. Effectiviteit, 4. Zelfstandigheid en 5. Reflectie. Volgens Neelke, juf van groep 8, is het belangrijkste op school dat de onderwijsbehoefte van het kind wordt gevolgd. “De sfeer, de manier waarop we met elkaar en met de kinderen omgaan.
Image

Heel geleidelijk leren de kinderen zelfstandig worden. “De leerling is daarbij het uitgangspunt. Wat heeft het nodig om een stap verder te komen? Bij de kleuters leren de kinderen al nadenken over de keuzes die ze maken. In de loop der jaren wordt dit steeds verder uitgebreid. Onze kinderen kunnen al heel snel uitleggen wat bijvoorbeeld de voor- of nadelen van samenwerken bij een opdracht voor hen betekent. In de bovenbouw vinden kinderen samenwerken vaak heel prettig omdat het betekent dat je niet altijd een juf of meester nodig hebt. Je kunt problemen samen oplossen en daar groei je van. Reflecteren op je eigen handelen staat centraal bij ons.”

“Het individuele kind, daar gaat het om”

Van en met elkaar leren

Neelke is blij met het maatwerk dat ze levert. “Het individuele kind, daar gaat het om. Als een leerling nog niet toe is aan een weektaak, geef je het een dagtaak. Zo probeer je een kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau uit te dagen. Dan kun je het maximale uit een kind halen.” Daarbij geldt dat van en met elkaar leren ook heel belangrijk is. “We doen bijvoorbeeld aan tutorlezen. Groep 8 leerlingen worden hiervoor gekoppeld aan leerlingen uit groep 3.”

Binnen de combinatiegroepen wordt er veel aandacht besteed aan samen leren. “Het groepsdoorbrekend werken is voor iedereen prettig omdat je kunt aansluiten bij iemand van je eigen niveau of juist iets kan leren van een oudere leerling op school. Bovenbouwkinderen helpen de kleuters met spelletjes, dat is genieten om ze daar plezier van te zien hebben.”

Image

Kinderen eigenaar van eigen leren

Het voortgezet onderwijs geeft terug dat leerlingen van de Willem van Oranjeschool al erg zelfstandig zijn. Juf Neelke herkent dat wel. “We vinden het belangrijk dat de kinderen hun doelen behalen, maar de manier waarop ze hun doelen behalen is nog vele malen belangrijker. Dit zegt namelijk veel over de ontwikkeling van het kind. De juffen en meesters zijn vooral procesbegeleiders. Op die manier maak je kinderen eigenaar van hun eigen leren.”

Onderwijs op maat

Om kinderen onderwijs op maat te kunnen geven is er onder meer de samenwerking met Kentalis. Zo kunnen kinderen met een cluster 2-voorziening hier naar school. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een interne plusklas. Dit is een dagdeel in de week voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Hierbij is het belangrijkste doel contact en les krijgen met onwikkelingsgelijken. De groep krijgt op een hoger, sneller en verdiepend level les. Ouders en kinderen geven aan dat ze heel blij zijn met deze plusklas. “De grote winst is dat er verdieping wordt gegeven voor deze groep kinderen.”

Image