Wij helpen het kind,
om het te leren het zelf te doen.

Wij helpen het kind,
om het te leren het zelf te doen.

De Wegwijzer wijst het kind de weg en begeleidt deze om als wijze wereldburger de wereld in te gaan. Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.
Voor onze school is de christelijke identiteit en het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij de leidraad. Naast onze missie, samen onderweg te zijn en het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden.

Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.

Onze naam refereert naar de inspiratiebron: de Bijbel. Om zo te putten uit die bron en een ’wegwijzer’ te zijn voor de kinderen in alle ontwikkelingsfasen.

  • Christelijke en gastvrije, ruimdenkende school
  • Montessori onderwijs
  • Gepersonaliseerd leren (21e-eeuwse vaardigheden), talentontwikkeling
  • Leesschool en bieb in de school
  • Veel speel- en werkruimte zowel binnen als buiten
  • Basisvoorwaarde goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder
  • Samenwerking met kinderboerderij Cantecleer en eigen moestuinen
  • Kleine, krachtige school met persoonlijke aandacht, rust, structuren, warme betrokken sfeer

Ik hoop dat u ons digitaal magazine met plezier leest. Heeft u nog vragen of behoefte aan een gesprek? Neemt u dan gerust contact op. Ik geef u graag een rondleiding.

Image

Nadja Pruim

directeur