Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Op De Wegwijzer biedt IRIS Opvang tussenschoolse opvang aan. De kinderen brengen lunchtijd door in groepjes. Het eten en drinken voor de lunch nemen de kinderen zelf mee. Kinderen die meer tijd nodig hebben om te eten, krijgen daarbij begeleiding in de vorm van geduld en aandacht. Na het eten is er voor ieder kind voldoende keus uit binnen- en buitenactiviteiten. Kinderen uit groep 1 en 2 worden door een leidster bij hun klaslokaal opgehaald en tien minuten voordat de school begint weer teruggebracht.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

De Wegwijzer heeft geen buitenschoolse voorziening, maar werkt samen met omliggende buitenschoolse opvang. De kinderen worden dan door de opvang van school gehaald en naar de opvang locatie gebracht.

Image