“Kleuters hebben eigen boerderijdagen”

“Kleuters hebben eigen boerderijdagen”

“Ons onderwijs vindt zowel binnen als buiten de school plaats en daar geniet iedereen enorm van,” zo vertelt directeur Herjonna Toepoel enthousiast. “Of het nu een uitje naar de kinderboerderij is of naar het nabijgelegen tulpenkwekerij. We werken graag samen op De Wegwijzer.”

“De intensieve samenwerking met kinderboerderij Cantecleer is geweldig voor onze leerlingen. Van het najaar tot de winter en het voorjaar tot de zomer blok gaan de groepen 3 tot en met 8 een uur per week naar de kinderboerderij. Onze kleuters hebben eigen boerderijdagen. De activiteiten zijn heel divers. Van dierverzorging, tot zaaien, oogsten en wilgen knotten.”

Kinderen blijven zich verwonderen

“Laatst waren we bij de kippen. Het ei was nog warm. Hoe komt dat? Hoor je dan direct. Komt hij dan net uit de billen van de kip? Hilariteit alom uiteraard. Er wordt zo prachtig op een natuurlijke manier geleerd. De kinderen blijven zich op deze manier verwonderen wat past bij ons Montessorionderwijs.”

Image
Image

“We maken ons onderwijs zo rijk mogelijk”

Meer leesplezier

“De Wegwijzer heeft een bieb op school. Drie biebouders, leesconsulent vanuit de bibliotheek en onze eigen leescoördinator ondersteunen ons daarbij. De leesconsulent heeft ‘The Voice van boeken’ georganiseerd. Zij las een stuk voor uit een boek. Als het boek je leuk lijkt, draai je je stoel om. Het leesplezier is in korte tijd enorm omhooggegaan. Dat is fijn voor kinderen want in het onderwijs moet je veel lezen. Ook daarna heb je het iedere dag nodig.”

Image
Image

Jong en oud genieten samen

“Zorgcentrum De Vijverhof zit op loopafstand van De Wegwijzer. We doen graag samen activiteiten. Liedjes zingen, pepernoten bakken of samen spelletjes doen tijdens de Koningsspelen. Jong leert van oud en oud geniet van jong. Dat is toch geweldig? We hopen dat we een bewoner vinden die wil helpen onze schooltuin te onderhouden. Er zijn moestuinen in de tuin van de school. Er komt bij ieder lokaal een moestuin. De fruitbomen zijn al geplant. Zorg voor jezelf, de ander en je omgeving hoort ook echt bij ons kosmisch onderwijs.”

Rijk onderwijs

“Ook zijn er logopedie en een kindercoach in huis, helpt een pedagogisch medewerker van Iris Opvang bij de tussenschoolse opvang en hebben we de IRIS Plusklas in ons gebouw. Dat zorgt voor erg korte lijnen met onze eigen hoogbegaafdheid coördinator. We zoeken op diverse fronten de samenwerking om ons onderwijs zo rijk mogelijk te maken.”