“Je wordt gezien
op De Wegwijzer”

“Je wordt gezien
op De Wegwijzer”

“We zijn een klein, hecht team. We kennen elkaar, alle kinderen en veel ouders. Dat maakt het laagdrempelig,” zo vertelt Martine trots over De Wegwijzer. “Ik sta één dag voor de klas en werk één dag als kindercoach binnen school.”

“We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen graag binnenkomen. Dat geldt ook voor ons als leerkrachten. Je leert van elkaar, je groeit hier iedere dag. Samen hebben we gekozen voor nieuwe onderwijsvisie, dat zegt iets over ons als team. We hebben samen bewust gekozen voor het Montessorionderwijs. Enorm gedreven werken we daar met elkaar aan.”

Positieve insteek

“We willen dat ieder kind tot zijn recht komt. En kijken daarom naar hun talenten en mogelijkheden. Op deze positieve manier kijken mijn collega’s en ik naar de leerlingen. We werken graag samen, ook met de kinderen. Daar leren we iedere dag van. Het is werk, maar ook onze passie. Daarbij vinden we plezier en humor belangrijk, ook tijdens het werken in de klas.”

Image
Image
Image

Ieder kind heeft eigen route

“We willen graag dat kinderen trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht goed kijkt en observeert. Wat heeft deze leerling nodig en hoe bieden we dat aan? Wat heeft het nodig van mij, als leerkracht, maar ook wat kan het zelf? Welke materialen sluiten aan, welke manier van leren past bij deze leerling? Door te observeren krijg je veel informatie. Die zet je weer in bij je aanpak in de klas. Het observeren is prachtig om te doen.”

“Ieder kind heeft eigen route”

Image

Door de ontwikkeling van het kind te volgen, werkt iedere leerling op De Regenboog op zijn eigen niveau en op zijn eigen wijze. Volgens Carien is dat de kracht van het onderwijs. “Je ziet veel meer betrokkenheid bij de kinderen. We laten ze de successen vieren. Na het behaalde resultaat zijn ze allemaal trots en dat is voor ons geweldig om te zien.” De school werkt niet met methodes voor bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Er wordt gewerkt in thema’s. Volgens Carien boeit dit onderwijs alle kinderen. “De leerlingen zijn veel meer betrokken." Wij stellen kaders en bieden kinderen een bepaalde keuzevrijheid. Wij willen door middel van interactief lesgeven stimuleren dat kinderen zelf en van elkaar leren.”