Waar leren, spelen en
ontdekken de ruimte krijgt

Waar leren, spelen en
ontdekken de ruimte krijgt

Op de Ds. Johan van de Wendeschool willen we het leren voor ieder kind optimaliseren door niet alleen te differentiëren naar ‘aanleg’, ‘tempo’ en ‘niveau’, maar ook naar ‘competentie’ en ‘onafhankelijkheid’ Op onze school staat het onderwijs centraal, maar dat neemt niet weg dat de sfeer en het opvoedkundig karakter van de school van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind.
Om dit binnen het onderwijs vorm te geven maken wij gebruik van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support = Schoolbrede Ondersteuning van Positief Gedrag). Het basisprincipe hiervan is dat het gedrag waaraan je aandacht besteed wordt versterkt.

Positief gedrag versterk je door er aandacht aan te besteden. Door hier de nadruk op te leggen en hiermee het positieve gedrag te versterken, ontstaat er een betere sfeer op school. Schoolafspraken zijn positief geformuleerd, zijn algemeen bekend en hangen op functionele plaatsen in de school. Naleving van deze afspraken wordt positief beloond.

Deze manier van met elkaar omgaan past ook bij onze christelijke identiteit. We willen bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en ernaar te leven. Het omzien naar ‘de ander’ zien wij als een vereiste tot werkelijk mens-zijn.
We hopen zo dat onze school een fijne en vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind.

We wensen u veel leesplezier. U bent natuurlijk altijd welkom voor een rondleiding en kennismaking!
Image

Lisanne Sollie

Locatieleider Ds. Joh. van de Wendeschool