“Kinderen voelen zich
hier veilig ”

“Kinderen voelen zich
hier veilig ”

Kinderen voelen zich bij ons gekend en veilig. De Dominee Johan van de Wendeschool telt ongeveer 40 leerlingen, verspreid over drie groepen. ‘Kinderen, leerkrachten en ouders; iedereen kent elkaar. Er heerst een gezellige sfeer bij ons op school’, vertelt locatieleider Lisanne Sollie.

‘De Van de Wendeschool staat op Kampereiland, dat uit een kerk, een gemeenschapscentrum en ongeveer 12 huizen bestaat. We hebben een regiofunctie: veel van onze leerlingen wonen wat verder weg, het merendeel op boerderijen op het achterland. Dat merk je ook wel aan gesprekjes tussen leerlingen onderling. Het gaat niet over Ferrari en Porsche, maar over John Deere en Volvo: namen van de tractors.’

Image

Prachtig uitzicht

‘Vanuit onze klaslokalen hebben de kinderen een prachtig uitzicht. Aan de voorkant kijken ze uit op de IJssel en aan de achterkant op het boerenland met schapen en koeien.’

Combinatiegroepen

‘We hebben onze leerlingen verdeeld in drie combinatiegroepen: groep 1-2-3 en 4-5 en 6-7-8. Dat stelt hoge eisen aan onze leerkrachten, die hun aandacht moeten verdelen tussen de verschillende niveaus binnen een combinatiegroep. Ze worden ondersteund door onderwijsassistenten. Na de instructie nemen zij een groepje kinderen mee voor verdere uitwerking. Dat doen ze in een leeg lokaal of in de stilteruimte.’

Image

“De sfeer is gezellig’
- Lisanne

Zelfstandig werken

‘Door deze manier van lesgeven leren kinderen al snel zelfstandig te werken en samen te werken. Dat is ook nog eens belangrijk voor hun sociale ontwikkeling: ze leren met iedereen spelen en werken. Een kind uit groep 8 zie je bij ons op school ook met kleuters spelen. Kinderen hebben plezier en leren van elkaar.’

Buitenwereld

‘We hebben regelmatig excursies en uitjes. Het contact met de wereld om ons heen vinden we erg belangrijk! Zo gaan we bijvoorbeeld regelmatig naar toneelvoorstellingen.’

Peuterbibliotheek

Als eerste school in deze regio hebben wij een (pilot) peuterbibliotheek op school. Hiermee bieden we gezinnen van Kampereiland de mogelijkheid om dichterbij huis boekjes te lenen voor de jonge kinderen. Een bijkomend voordeel is dat deze jonge kinderen op deze manier al kennis maken met onze school wat wellicht de overstap om naar school te gaan ook makkelijker maakt.