IRIS Christelijke Kindcentra

IRIS Christelijke Kindcentra neemt voor kinderen van 0 – 14 jaar in de gemeente Kampen verantwoordelijkheid, om in inspirerende en veilige omgevingen iedere dag stappen te zetten als wijze wereldburger.

Elk kind wordt gezien en gekend. Met warmte en vertrouwen gaan deskundige professionals samen met hen op weg en wordt er optimaal op de leer- en ontwikkelbehoeften afgestemd. Elk kind wordt iedere dag uitgedaagd, hij/zij ontwikkelt zich met hart, hoofd en handen om tot bloei te komen. Samen met groepsgenoten leert elk kind in een veilige speel- en leeromgeving wie hij/zij is in relatie tot de wereld om hem/haar heen. Zo is een kind een wijze wereldburger op weg. 

IRIS Christelijke Kindcentra, gevestigd in de gemeente Kampen, bestaat uit twee stichtingen.

IRIS, stichting voor christelijk onderwijs, is als vereniging ontstaan op 1 augustus 1998 als fusie van een aantal christelijke schoolverenigingen. Sinds 2 januari 2019 is er sprake van een stichtingsvorm.

De tweede stichting is IRIS, stichting voor christelijke kinderopvang. Deze stichting is opgericht in juni 2011. Beide stichtingen kennen eenzelfde college van bestuur en raad van toezicht. De stichtingen tellen nu 14 kindcentra in de gemeente Kampen.

Een aanmeldformulier is van onze website te downloaden of verkrijgbaar bij de directie van het kindcentrum.

Meer informatie over IRIS Onderwijs en Opvang kunt u vinden op de websites.

Kernwaarden die ons inspireren

  1. Betrokkenheid, vanuit de liefde van Jezus Christus

Als medewerkers van IRIS kennen we het liefdevolle werk van Jezus Christus, zoals de Bijbel ons dat leert. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun ouders en verzorgers en op het welzijn van elkaar. 

  1. Gedrevenheid, vanuit plezier en oog voor talentontwikkeling

Ons hart ligt bij de ontwikkeling van kinderen. Vanuit die passie verzorgen we met plezier elke dag onderwijs en opvang. Daarbij hebben we oog voor de talentontwikkeling en de prestaties, zowel van onszelf als van het kind. Plezier, talentontwikkeling en prestaties zijn daarmee kernwaarden die met elkaar verbonden zijn.

  1. Professionaliteit, vanuit deskundigheid en creativiteit

We zijn professionals op ons eigen vakgebied en zijn daarop aanspreekbaar. Energiek werken we verder aan het ontwikkelen van onze eigen professionaliteit, zodat de kwaliteit van ons onderwijs en opvang elke dag een stukje beter wordt. Vraagstukken lossen we met optimisme en creativiteit op, waarbij we graag feedback ontvangen en geven.

IRIS Christelijke Kindcentra biedt, samen met partners, opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 – 14 jaar in de gemeente Kampen. Kinderen die aan IRIS toevertrouwd zijn leren en ontwikkelen zich op hun eigen niveau als wijze wereldburgers op weg.

Vanuit onze christelijke overtuiging is een wijze wereldburger op weg iemand die leert:

  • te vertrouwen op God, zichzelf en zijn naaste;
  • verantwoordelijkheid te nemen door bewust te zijn van het eigen gedrag en de gevolgen hiervan voor zichzelf, de ander en de schepping;
  • een onderzoekende houding te ontwikkelen; positief bij te dragen aan de omgeving.