“Kinderen leren heel
veel van en met elkaar ”

“Kinderen leren heel
veel van en met elkaar ”

Onze school telt drie combinatiegroepen. Kinderen leren zelfstandig werken, maar ook samenwerken. Onze leerkrachten proberen per vakgebied (rekenen, lezen, taal en spelling) de stof zo aan te bieden dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken. ‘Het lesgeven in combinatiegroepen heeft veel voordelen’, zegt intern begeleider Lisanne Sollie.

‘Stel je zit in groep 5 en bent bijvoorbeeld heel goed in rekenen, dan kun je alvast met groep 6 meedoen. Andersom kan ook: je hebt juist moeite met rekenen. Dan bieden we je stof aan uit groep 4. Het mooie van lesgeven aan verschillende groepen in één klas is dat je kinderen onderwijs op maat kunt aanbieden.’

Image

‘Onderwijs op maat’
- Lisanne

Onderwijsassistenten

‘Onze leerkrachten besteden dan ook een groot deel van de tijd aan het geven van instructie. Onze onderwijsassistenten begeleiden de kinderen daarna als er nog vragen zijn en bij de uitwerking en verwerking van de lesstof. Kinderen leren hierdoor al snel om zelfstandig te werken, maar we vinden het ook belangrijk dat ze samenwerken.’

Leuke gesprekjes

‘We hebben allerlei leuke coöperatieve werkvormen om ze op een leuke, speelse manier samen de lesstof te laten verwerken. Zo oefenen ze bijvoorbeeld de tafels in tweetallen en dan schrijven ze het antwoord op een wisbordje. Als ze dat allebei hebben gedaan, vergelijken ze het antwoord met elkaar. “Hé, ik heb een ander antwoord, hoe heb jij dat gedaan?” Dat levert vaak leuke gesprekjes op en het is ook nog eens heel leerzaam.’

Image

Continurooster

‘Onze leerlingen hebben een continurooster en zijn elke dag van 08.30 tot 14.15 uur op school. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag om 12.00 uur vrij. Op de ochtend staan de vakken rekenen, lezen, taal en spelling op het rooster en ’s middags wordt er thematisch gewerkt aan wereldverkenning met de methode Da Vinci. Van ouders horen we vaak dat ze het prettig vinden dat hun kinderen na schooltijd voldoende tijd hebben om te spelen en te sporten.’