“Met elkaar, voor elkaar,
samen met de kinderen”

“Met elkaar, voor elkaar,
samen met de kinderen”

Vanuit onze christelijke identiteit willen we op Het Stroomdal bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit de verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en er naar te leven.

De gelijkwaardigheid van ieder mens staat bij ons centraal. Respect en vertrouwen zijn kernwoorden binnen onze school. Als belangrijkste doelstelling geldt dat kinderen ervaren dat zij niet alleen op deze wereld leven, maar het samen met anderen mogen en moeten doen.

De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, competenties als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn.

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. De rol van de leerkracht verandert en gaat veel verder dan het overdragen van kennis alleen.

Op onze school wordt het leren beschouwd als een plezierige activiteit met als doel het kind te begeleiden op weg naar een volwassen levensstijl. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnenkomt. Individuele verschillen zijn dus normaal.

Het Stroomdal streeft er naar om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te kunnen bieden aan alle kinderen. Hierbij willen wij een rijke leeromgeving creëren die leerlingen uitnodigt tot actief en zelfstandig leren. Bij ons heeft de leerling in het leren een actieve rol: hij wordt meer zelf verantwoordelijk voor het leren. Hierin heeft de leerkracht steeds meer een begeleidende rol.

Image

Han Boone

directeur