“De Rehobothschool: daadkracht,
humor en professionaliteit”

“De Rehobothschool: daadkracht,
humor en professionaliteit”

De keuze voor een basisschool is niet eenvoudig; u vertrouwt uw kind toe aan de leerkrachten van een school en wilt dan ook zeker weten dat uw kind daar op zijn/haar plaats is. Uw kind moet het naar zijn/haar zin hebben en zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen. Dan denken we bij ontwikkeling niet alleen aan lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook aan creativiteit, muzikaliteit en sociale vaardigheden.
De Rehobothschool kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin inzet, daadkracht, humor en professionaliteit opvallende eigenschappen zijn. Op de Rehobothschool werkt een enthousiast team dat vol overgave en inzet hun uiterste best doet om een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat voor de kinderen neer te zetten. Een klimaat waar ieder kind in kan groeien en ontwikkelen.

Op onze website vindt u informatie over onze visie, onze idealen, onze manier van werken, het onderwijs, onze zorg voor kinderen, de contacten tussen ouders en de school, de resultaten van leerlingen en nog veel meer.

De naam van de school is afgeleid van een Hebreeuws woord uit de Bijbel. In Genesis 26:22 wordt geschreven dat Isaac, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek toen Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is: hier heeft God een plaats voor ons gemaakt, hier zullen wij gelukkig zijn. Kort samengevat kunnen we zeggen dat de Rehobothschool een christelijke basisschool is, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn.
Een goed contact met de ouders is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. We prijzen ons dan ook gelukkig met veel meedenkende en meewerkende ouders. We hopen dat dit magazine nieuwe ouders zal helpen om thuis te raken op de school.

Veel leesplezier!
Image

Cristel Plender

Directeur