Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Voor een aantal activiteiten die niet binnen het lesprogramma vallen vragen we een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor deze extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen aan de betreffende activiteiten en worden niet buitengesloten.
Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,- per kind.

In de wet 1 aug 2021 is verplicht gesteld om op te nemen waarvoor bijdrage wordt gebruikt.

Van de vrijwillige bijdragen worden de volgende activiteiten betaald.

  • Kerst of Paasviering/ ontbijt of iets lekkers
  • Sinterklaaspresentje
  • een bezoek aan een museum;
  • een sportdag;
  • extra lessen dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek.
Vrijwillige bijdrage voor schoolreisje en/of schoolkamp
Een schoolreisje of een schoolkamp valt niet binnen de Rijksbijdrage die het onderwijs ontvangt. Voor het organiseren van een schoolreisje of een schoolkamp vragen we ook om een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiten van kinderen voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is gelijk aan de kostprijs van het schoolreisje of schoolkamp.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Naast de school is een BSO (Buitenschoolse Opvang) en kinderopvang gevestigd. Beide werken nauw samen met de school, zodat we zaken op elkaar kunnen afstemmen. Kijk voor meer informatie op hun website.