Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Naast de school is een BSO (Buitenschoolse Opvang) en kinderopvang gevestigd. Beide werken nauw samen met de school, zodat we zaken op elkaar kunnen afstemmen. Kijk voor meer informatie op hun website.