“Kinderen leren bij ons
het beste uit zichzelf te halen”

“Kinderen leren bij ons
het beste uit zichzelf te halen”

De Rehobothschool is een kleinschalige en gemoedelijke school, waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, leren samenwerken, reflecteren en plannen. ‘Als je rondloopt zie je overal elementen van het Daltononderwijs. Zo werken onze kinderen met taakkaarten en volgen ze niet alleen klassikale lessen, maar zijn kinderen ook regelmatig in de open ruimte of een tussenlokaal te vinden’, vertelt leerkracht Nicole Kroezen enthousiast.

Takenkaart

‘Kinderen leren in groep 3 met een taakkaart werken. Hierop kan een kind aan de hand van plaatjes zien wat hij of zij op een dag of in die week gaat doen. De invulling kan per leerling verschillen. Een kind dat meer uitdaging nodig heeft, heeft meer en uitdagender werk op zijn takenkaart staan. Als sommige dingen moeilijk zijn, passen we het werk en de hoeveelheid aan. De school is gebouwd in een U-vorm. Er is een open ruimte, een lesplein en de kleuters en de groepen 7 en 8 maken gebruik van een tussenlokaal. Hier werken kinderen zelfstandig, samen met hun maatje of in een groepje aan een taak.’

Image

Vrijheid in gebondenheid

‘We bieden “vrijheid in gebondenheid”. Kinderen krijgen de vrijheid om hun werk zelf te organiseren en mogen vaak zelf bepalen wat de beste plek is om met een taak aan de slag te gaan. De leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Vrijheid betekent niet dat alles mag. Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen.’

“We bieden vrijheid in gebondenheid’”
- Nicole

Image

Beste uit zichzelf halen

‘We leren kinderen het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te leren kennen. Waar ben ik goed in? Wat vind ik lastig? Als klas werken de kinderen aan een groepsdoel die bijvoorbeeld gericht kan zijn op sfeer, werkhouding zijn, concentratie en luisteren naar de juf in de klas. Dit doel bepalen we samen. Kinderen zijn samen verantwoordelijk en leren reflecteren. En uiteraard worden behaalde doelen gevierd.’

Ruimte

‘Kinderen krijgen de ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is een groepje meisjes die in het begin van groep 8 naar me toe kwam. Zij wilden heel graag op kamp naar Ameland in plaats van naar Doornspijk. Ik vroeg haar om een brief naar de directeur te sturen met een voorstel. De klas maakte een berekening en onderzocht wat er allemaal geregeld moest worden. Omdat het kamp duurder was dan begroot, organiseerden we een carwash, verzamelden we lege flessen en verkochten we kerststerren. Het kamp was, mede door de betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen, een groot succes. En voor mij als leerkracht was dit een van de mooiste momenten in mijn carrière. Ze hadden het helemaal zelf gedaan!’

Talentmiddagen

‘We stimuleren kinderen niet alleen op het gebied van taal, lezen en rekenen. We willen ook graag dat ze zichzelf leren kennen, dat ze een eigen mening vormen en zich breed ontwikkelen. Daarom organiseren we talentmiddagen. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor een EHBO-workshop, techniekles, bootcamp, een bezoekje aan een verzorgingshuis, een workshop fotografie, breien of een les van een schoonheidsspecialiste. Naast dat het heel leuk is, leren kinderen een heel andere kant van zichzelf kennen.’

Image
Image

Team

‘Het team van de Rehobotschool is hecht. Net zoals in de klas vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en maken we gebruik van elkaars talenten. Ons doel is dat de kinderen zich bij ons op school in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Iedereen heeft een talent!’