“Samen met ouders halen we
het beste uit kinderen”

“Samen met ouders halen we
het beste uit kinderen”

De Rehobothschool trekt samen met ouders op om het beste uit kinderen te halen. Door ze actief te betrekken bij het onderwijs. ‘Een kind voelt het als ouders en school intensief samenwerken’, vertelt intern begeleider Martine van der Wel.
Image

‘Als intern begeleider help ik leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Vier keer per jaar bespreek ik met alle leerkrachten de kinderen uit hun klas. Zijn er leerlingen die meer verdiepende of verrijkende stof aankunnen? Dan plannen we een gesprek in met de ouders om te vragen of ze dit thuis herkennen. Andersom, als een kind moeite heeft om mee te komen, doen we dat ook. We willen uiteindelijk dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.’

‘Het kind staat centraal’
- Martine

Goede relatie

‘Dan is een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Ouders zijn voor ons een heel belangrijke partner: zij kennen hun kind immers door en door. Ieder schooljaar beginnen we met een kennismakingsgesprek tussen ouder, leerling en kind en daarmee zetten we direct in op een goede relatie met ouders.’

Gemoedelijk

‘De Rehobothschool is een kleine school; iedereen kent elkaar goed en er heerst een vriendelijke, gemoedelijke sfeer. Daar investeren we met elkaar in, net als in de kwaliteit van het onderwijs. Om het beste uit kinderen te halen, hebben wij goed opgeleide leerkrachten die hun vak verstaan en zich blijven verdiepen en ontwikkelen.’

Onderwijsassistenten

‘Leerkrachten worden in het lesgeven ondersteund door onderwijsassistenten. Zij maken het mogelijk dat de leerkracht zijn/haar handen vrij heeft om op een verdiepende manier met een groepje kinderen aan de slag te gaan. Soms werkt de onderwijsassistent met een groepje kinderen dat de stof nog niet helemaal onder de knie heeft, soms doet de leerkracht dit zelf.’

Image
Image

Het kind staat centraal

‘Het kind staat centraal en door goed te kijken en te luisteren, proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat ieder kind nodig heeft. Tijdens gesprekken die we met kinderen hebben, ontdekken we wat ze nodig hebben om een stap verder te kunnen komen. Door kinderen mede-eigenaar te maken van hun eigen leerproces krijgen we enthousiaste, gemotiveerde kinderen.’