“De open entree is écht
even samen zijn met je kind”

“De open entree is écht
even samen zijn met je kind”

Ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. Wij vinden het daarom belangrijk om ouders te ontmoeten, met hen te praten en van hen te leren. ‘Een mooi voorbeeld is de open entree,’ zegt leerkracht Rian Mulderij van groep 1.

Open entree

‘Ouders zijn iedere schooldag welkom tijdens de open entree. Ze mogen dan met hun kind mee de klas in om rustig de dag te beginnen. Even samen een spelletje doen, spelen in de huis- of bouwhoek of de werkjes van hun kind bewonderen.’

‘Vol enthousiasme laten kinderen op dit soort momenten zien wat ze hebben geleerd. Dat is heel mooi! Het is echt éven samen zijn. Een waardevol moment voordat de schooldag begint. Ik spreek ook uit eigen ervaring, want mijn kind zit ook op deze school.’

‘De open entree duurt bij de kleuters iets langer en het is mogelijk om als ouder een groepje te begeleiden bij het spelcircuit. Je ziet dan hoe jouw kind met anderen omgaat, wat hij of zij allemaal kan en heeft geleerd. Als ouder word je hierdoor direct betrokken bij het leerproces van je zoon of dochter.

Image

‘Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk’
- Rian

Betrokken

‘Als ouder word je niet alleen betrokken bij het leerproces van je kind, maar ook bij de activiteiten en vieringen die op school plaatsvinden. Ouders zijn erg betrokken. Bij activiteiten krijgen we altijd volop hulp van vaders en moeder. Hier zijn we heel blij mee.’

Image
Image

Parro

‘Via de website, nieuwsbrief, Facebook en de ouderapp Parro communiceren we met ouders. Parro is een heel mooi medium om ouders te betrekken waar we als school mee bezig zijn. Wat hebben je kinderen geleerd? Wat staat er op de planning? Als ouder wil je dat natuurlijk graag weten.’

‘Maar het allerbelangrijkste blijft het rechtstreekse contact. Omdat ik zelf ook ouder ben, weet ik hoe fijn het is als je als leerkracht even benoemt wat goed en minder goed gaat. En het geeft een heel fijn gevoel om via de ouderapp een berichtje te sturen. Was je kind niet helemaal fit toen je het naar school bracht? Dan kun je een kort berichtje sturen om te vragen hoe het gaat.’

Image
Image