“Muziek zorgt voor ontspanning
en is vooral leuk!”

“Muziek zorgt voor ontspanning
en is vooral leuk!”

De Rehobothschool werkt graag samen. Zo is op school voor- en naschoolse opvang geregeld via IRIS Opvang. Er is een bibliotheek op school, er wordt samengewerkt met Quintus op het gebied van muziekonderwijs en er is een peuterspeelzaal.

We vinden muziek belangrijk. Canon zingen, experimenteren met muziekinstrumenten, rappen, klassieke muziek en popmuziek… alles komt aan bod. ‘Muziek zorgt voor ontspanning en is vooral leuk’, vertelt leerkracht Willemien van Ittersum.

Image
Image

De leerkrachten werken van groep 1 tot en met 8 volgens een methode, 123ZING genaamd. Daarnaast worden ze gecoacht door centrum voor kunst en kunsteducatie Quintus. ‘We laten ons graag inspireren om ons muziekonderwijs uitdagend en leuk te maken én te houden’, vertelt ze enthousiast.

Kleutermuziek

‘In de kleuterklassen wordt veel gezongen; bij het opruimen, bij het naar buiten gaan en wanneer de kinderen weer naar binnen gaan. Ook leren ze het verschil tussen snel en langzaam, hard en zacht, hoog en laag en kort en lang. Oudere kinderen leren luisteren naar klassieke muziek, gaan samen rappen en leren zelfs componeren.’

Image
Image

Gitaar en piano

‘We beginnen de dag altijd met een lied en ook tussendoor wordt regelmatig gezongen. Onder begeleiding van een gitaar of heerlijk meezingen met YouTube. Ik speel graag gitaar of piano in de klas. Ik begeleid de klas bij het zingen van liedjes. Sommige kinderen vinden het in het begin spannend, maar al snel zie je een twinkeling in hun ogen. Zingen doe je samen, we hebben ieders stem nodig.’

Ritme en plezier

‘Daarnaast maken we in de klas regelmatig gebruik van een kist vol instrumenten. Kinderen kunnen muziek maken met onder andere boomwackers, klankstaven en trommels. Ze leren over ritme, samenwerken en hebben plezier.’

‘Muziek maken en beleven doe je samen’
- Willemien

Image
Image

Ontspanning

‘Muziek zorgt voor luchtigheid. Muziek spreekt emoties aan, maar het kan ook juist zorgen voor ontspanning. Juist voor kinderen die niet zo goed in leren zijn, is het vaak heel fijn om met iets anders bezig te zijn. Op de Rehobothschool leren we de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Hier hoort zeker ook muziekonderwijs bij!’

IRIS Opvang

IRIS Opvang verzorgt de kinderopvang op de Rehobothschool. Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen bij de kinderopvang.

Image