Voor ondernemend leren

Voor ondernemend leren

De Prinses Julianaschool is een christelijke school. We gebruiken als uitgangspunt van ons handelen de Bijbel, waarbij wij deze zien als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons en vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze, een voorbeeld voor de kinderen. Als school zijn we betrokken op het welzijn van de kinderen, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.

De Prinses Julianaschool is een school voor ondernemend leren. Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van het kind willen we lesgeven vanuit voor leerlingen herkenbare en concrete leefsituaties. De leerlingen krijgen de gelegenheid om te leren door te doen. Hierbij hanteren we de volgende uitspraak: ‘Dingen die je zelf ontdekt, onthoud je beter.

Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

Wij stimuleren het creatief denken bij de kinderen. Onze toekomstige maatschappij heeft behoefte aan mensen die creatief kunnen denken. Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel in tegenstelling tot het alleen aanleren van feitenkennis.

De kinderen zitten op onze kleine school in vaste combinatiegroepen. Regelmatig zijn er momenten dat er groepsdoorbrekend wordt gewerkt.

Het onderwijsmodel wat wij nastreven is het TOM–model (Teamonderwijs Op Maat), waarbij op onze school het accent ligt op: Zelfstandig werken, Samenwerken en Reflectie. Hierbij maken we onder andere gebruik van ‘Topondernemers’.

We hopen dat u, bladerend door ons digitaal magazine, een goed beeld krijgt van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn en eens willen komen kijken? U bent van harte welkom. Neem gerust contact op voor een afspraak.

Veel leesplezier!

Image

Ellen Laninga

directeur