Samenwerken is
tweede natuur

Samenwerken is
tweede natuur

Samenwerken zit de Prinses Julianaschool in het bloed. De kinderen leren het van hun juffen en meesters die er ook dol op zijn. Naast de interne samenwerking zijn er ook veel externe partners om het onderwijs nog leuker en boeiender te maken. Mariëlle is er blij mee. “We kunnen het niet alleen. Hoe leuk is het dat er dan ook nog buiten schooltijd dingen georganiseerd worden?”
Image

De Prinses Julianaschool doet graag een beroep op specialisten. Zo verzorgen muziekdocenten regelmatig lessen. Voor de kleuters is dit muzikale vorming en in de hogere klassen proberen de kinderen twee instrumenten per jaar uit. “Zo krijg je bijvoorbeeld acht weken keyboardles en kun je ervaren of dit instrument bij je past. Erg leuk om te zien dat kinderen zo hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Door deze lessen is een aantal kinderen op muziekles gegaan.”

“We vinden het belangrijk om onze christelijke identiteit samen te beleven"

Creatief denken

De drama- en handvaardigheidsdocent werken op Artez. “Wij volgen workshops van professionals en zij ondersteunen ons in de klas. De kinderen leren door deze lessen creatief denken en gaan meer verbindingen leggen. Doordat wij zelf les krijgen, kunnen we het makkelijker toepassen. Het is erg leuk om het eerst zelf te doen en te ervaren.” Ook volgen de leerlingen regelmatig een workshop bij Quintus die dan past bij het thema waar aan gewerkt wordt.

Image

Buitenschoolse activiteiten

Combinatiefunctionaris Lydia Borg verzorgt naast de lessen gym ook de buitenschoolse activiteiten op school. “Er wordt veel gebruik gemaakt van het diverse aanbod. In De Kandelaar kunnen kinderen meedoen met grote spellen. Ook worden er diverse workshops en clinics georganiseerd. Denk hierbij aan freerun of een keer met z’n allen gaan schaatsen.” Mariëlle denkt dat de belangstelling groot is omdat de kosten altijd laag zijn en er een breed aanbod is. “Er is eigenlijk voor ieder wat wils. De vakleerkracht kent de kinderen en past daar het aanbod op aan.”

Actieve ouders

Ook de ouders verzorgen veel dingen op school. Zo is de organisatie van de Avondvierdaagse in hun handen. De activiteitencommissie zet om het jaar een pleinfeest op poten. Op zaterdagochtend staat het schoolplein dan bol van de gezelligheid. “Je kunt spelletjes doen en je laten schminken. Iedereen is welkom. Ouders praten bij terwijl de kinderen zich vermaken. De opbrengst van het pleinfeest gaat naar school. Zo is het basketbalnet aangeschaft van de inkomsten van dit festijn.”

Image
Image
Image

Jaarlijkse kerkdienst

Jaarlijks is er een kerkdienst in de Stinskerk in de Zwolse wijk Westenholte. “We vinden het belangrijk om onze christelijke identiteit samen te beleven. Dat doen we het hele jaar op school en eens per jaar vieren we dat in de kerk. Onze leerlingen komen niet alleen uit ’s Heerenbroek, maar ook uit Mastenbroek, de wijken Westenholte en Stadshagen.”

BSO in school

Het schoolteam is erg blij met de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang die er sinds het schooljaar 2017-2018 is. “Ouders kunnen hun kind op één plek halen en brengen. De kinderen hoeven niet meer met vervoer naar opvang buiten het dorp. Echt iedereen is er blij mee.”