Samenwerken zorgt
voor korte lijnen

Samenwerken zorgt
voor korte lijnen

Een logopedist in school, korte lijnen met Centrum Jeugd en Gezin, samenwerking met Kentalis en de peuterspeelzaal. Het zijn slechts voorbeelden van partners met wie de Prinses Julianaschool samenwerkt. Ook is er interne BSO via Iris Opvang. Intern begeleider Janette is er blij mee. “Deze korte lijnen zorgen dat we met zijn allen goed voor de kinderen kunnen zorgen en met de ouders mee kunnen denken.”

Een logopedist van praktijk Zwartewaterland werkt een dagdeel in de week op school. “Het is voor ouders laagdrempelig geworden. Voor ons is er ook een grote meerwaarde want de logopedist kan eenvoudig met de juf of meester overleggen. Er zijn echt korte lijntjes nu.” Dat ervaart Janette ook bij de samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin en de schoolmaatschappelijk werker. “Binnen de gemeente Kampen verwijst het CJG door.”

“Kinderen die taal-/spraakproblemen hebben, proberen we extra te ondersteunen"

Warme overdracht

Twee keer per jaar is er een overdracht vanuit de peuterspeelzaal in het dorp. “Dat is voor ons erg prettig. We weten zo meer over wat het kind nodig heeft als het bij ons op school komt.” Datzelfde geldt voor de samenwerking met Kentalis Taaltrein. “Kinderen die taal-/spraakproblemen hebben, proberen we extra te ondersteunen. Dat doen we graag met experts in het vakgebied. Zo kunnen kleuters gewoon in het dorp naar school en bieden wij ze extra ondersteuning.”

BSO in school

Ouders zijn erg blij met de buitenschoolse opvang op school. “Je kunt je kind voor of na werktijd bij school brengen en ophalen. Eerder moest je daarvoor ’s Heerenbroek uit. Voor de kinderen is het prettig dat ze niet meer met de bus hoeven en de dag op één locatie kunnen doorbrengen.”

Wensen in de toekomst

Heeft Janette nog wensen? Daar moet ze om lachen. “Altijd! Een kinderfysiotherapeut die praktijk bij ons houdt, net als de logopedist. Ook is een bibliotheek op school een grote wens. Het dorp en de kinderen kunnen profiteren van een actueel boekenaanbod. Boeken zijn onmisbaar voor de ontwikkeling. Gelukkig hebben we biebmoeders die zorgen dat alle boeken gehaald worden bij de bibliotheek in IJsselmuiden. De kinderen gaan in groepjes mee om te helpen.”

Image