Kinderen voelen dat ze
zichzelf mogen zijn

Kinderen voelen dat ze
zichzelf mogen zijn

Samen verantwoordelijk zijn voor de hele school, dat is het idee van het team van de Prinses Julianaschool. Je vindt daarom ook alle juffen en meesters buiten als de kinderen buiten zijn. “We drinken daar ons kopje koffie. We kennen echt alle kinderen,” zo legt Anja uit. “We zijn een klein en hecht team. Elkaar helpen hoort daar vanzelfsprekend bij. Of het nu is om te luisteren of mee te denken of even de klas over te nemen. We hebben het goed met elkaar. Dat stralen we ook uit naar de kinderen.”

Op school zijn er 4 gouden regels. Daar houdt iedereen zich aan. Vertrouwen en eerlijkheid staan daarbij centraal. “We besteden aandacht aan een aantal kernwaarden. Iedere paar weken staat er een kernwoord centraal. Daar doen we dan dingen bij. Kinderen voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Gaat het niet zoals je prettig vindt, dan kun je daar het gesprek over voeren. Kinderen moeten zich hier altijd veilig voelen.”

Image

Maatje helpt je

Bij de kleuters wordt gewerkt met zogenaamde maatjes. “De oudste kleuters helpen de jongste kinderen. Lukt het veter strikken, het openmaken van je beker of het dicht maken van je jas even niet? Dan vraag je het aan je maatje. De jongste heeft er steun aan en je ziet de oudste kinderen groeien. Daar genieten alle kinderen enorm van en wij dus ook.” Anja merkt dat combinatiegroepen zorgen voor behulpzaamheid en zelfstandigheid. “Je hebt om het jaar een andere rol.”

Verantwoordelijk voor leren

Vanaf de kleuters leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren en mogen ze zelf keuzes maken. “Groep 1 moet een verplicht werkje doen per week. Kleuters mogen zelf kiezen wanneer ze dat doen. De ene doet dat aan het begin van de week de ander aan het einde. Een moeilijker werkje van groep 2 mag iemand uit groep 1 gerust proberen. Een kind weet goed wat hij aan kan, dus hij weet wat hij kiest. Kinderen in groep 2 doen twee verplichte werkjes. In groep 3 werken we net als bij de kleuters met een planbord. Dit gaat langzaam over in het werken met een takenkaart. Deze dagtaak wordt in de volgende leerjaren uitgebreid tot een weektaak in groep 7 en 8. De kinderen leren zelf hun werk te plannen, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.”

Team wil leren

“Van stagiaires horen wij dat ze behandeld worden als collega’s. Wij willen ook dat ze zich onderdeel van het team voelen. Jij hebt net de laatste ontwikkelingen gehoord op school, daar kunnen wij van leren. Ons team wil altijd leren, dus ook van stagiaires. Het leren werkt wat ons betreft echt twee kanten op. Nabespreken van een les doen we altijd positief. Waarom doe je dat zo en wat was het effect op de groep kunnen daarbij vragen zijn. Initiatieven worden zeer gewaardeerd.” Op het prikbord hangt een bedankbrief van een net vertrokken eerstejaars student. “Ik moet helaas weer verder. Ik ben een stap dichter bij mijn toekomst.”

Image
Image

Wijze wereldburger

De kinderen moeten wijze wereldburgers worden. Dat heeft veel raakvlakken met ons Topondernemer onderwijs. Het draait om eigen verantwoording. “Je krijgt van ons handvatten om later zelf verder te komen. Je leert kinderen hoe ze het doen. Je kunt ze een vis geven of hengel. Het mag duidelijk zijn dat wij vol vertrouwen kiezen voor het laatste,” zo vertelt Anja trots.

"De oudste kleuters helpen de jongste kinderen"