“Samen op reis, van vertrouwd
naar wereldwijs”

“Samen op reis, van vertrouwd
naar wereldwijs”

De deur van de Oranjeschool staat open voor kinderen, ouders en personeel. Voor velen van ons is de school bekend terrein, maar ook dit jaar gaan er weer kinderen en ouders voor het eerst de drempel van onze school over. Aan hen een speciaal welkom! Je leven lang leren? Dat begint al bij jonge kinderen thuis. En dat gaat door op school. Zo wordt de basis gelegd voor hun toekomst.
Ons motto is “Samen op reis, van vertrouwd naar wereldwijs”

De reis willen we graag samen met de kinderen en de ouders afleggen!

De Oranjeschool is een christelijke school. De bijbel is voor ons inspiratiebron voor het onderwijs en dat deel van de opvoeding dat u ons toevertrouwt. In dit webmagazine kunt u zien hoe wij daar vorm en inhoud aan geven. Het magazine is ook bedoeld om nieuwe ouders te informeren en te helpen bij het maken van een schoolkeus.

Voor een nadere kennismaking nodigen we u van harte uit!
Namens het team van de Oranjeschool,
Image

Teun Jelle de Vries

Directeur