Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen tussen de middag over. Vrijwilligers verzorgen hiervoor de pleinwacht. Ze krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Voor de bekostiging hiervan vragen we de ouders om een vrijwillige bijdrage van 30 euro per kind.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

IRIS Opvang biedt op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang op De Oranjeschool in Zalk. Zodra de school sluit, tot 18.30 uur. Indien nodig is er ook opvang in vakanties; dan kunnen de kinderen van BSO Oranje terecht op een locatie van IRIS Opvang in Kampen.