Onderwijsdoelen

“Samen op reis, van vertrouwd naar wereldwijs!”

Wat is onze visie op het onderwijs?

We vinden het onze taak dat onze kinderen hun van God gegeven talenten kunnen ontwikkelen. Die talenten liggen op het gebied van de schoolse vaardigheden maar ook op het gebied van de sociale vaardigheden. Kinderen ontwikkelen zich persoonlijk en daarnaast ook in groepsverband. Beide vormen van ontwikkeling zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige en vrolijke omgeving. Ons onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen die van de groepsleerkracht van het kind.

Hoe is dit terug te zien op de Oranjeschool?

 • Het geloof is onze inspiratiebron. De liefde van God willen we doorgeven aan onze kinderen.
 • We zijn een kleinschalige school. Daardoor zijn de lijnen kort en zijn we flexibel.
 • We zijn makkelijk bereikbaar voor ouders en andersom. Een afspraak is zo gemaakt.
 • Elke leerkracht kent alle kinderen. Op onze maandelijkse vergadering worden alle kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. We geven elkaar advies en ondersteunen elkaar waar nodig.
 • We maken samen veel plezier en er wordt veel gelachen. De kinderen weten zich veilig en gekend. Ze durven zich daardoor te laten zien aan de leerkrachten.
 • We verwachten wel dat er hard gewerkt wordt. We geven veel aandacht aan onderling respect. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd.
 • We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. We leggen de nadruk op wat al wel goed gaat. Fouten maken mag, daar leer je van.
 • Kinderen mogen zich waar mogelijk in eigen tempo en niveau ontwikkelen. Kinderen die hiermee moeite hebben krijgen extra hulp in of buiten de klas.
 • In de wereld van vandaag is ICT erg belangrijk. We willen onze kinderen daarop voorbereiden. Daarnaast bieden de ICT-programma’s de mogelijkheid om kinderen de stof op maat en op een aansprekende manier aan te bieden. Daarom heeft ieder kind vanaf groep 4 een eigen tablet of laptop. We bewaken wel de balans zodat de kinderen niet de hele dag achter een beeldscherm aan het werk zijn.
 • Iedere dag wordt er door de kinderen op onderdelen samengewerkt.
 • Kinderen en leerkrachten maken samen een reis van groep 1 tot en met groep 8. Onderweg doen we veel ervaringen en levenswijsheid op!
Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

We werken met een continurooster. De verdeling is als volgt:

Groep 1:
08.30 – 14.15 uur: maandag en dinsdag
08.30 - 12.00 uur: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 2 t/m 4:
08.30 – 14.15 uur: maandag t/m donderdag
08.30 – 12.00 uur: vrijdag

Groep 5 t/m 8:
08.30 – 14.15 uur: maandag t/m vrijdag

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

"Pesten" op school heeft onze voortdurende aandacht. In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling “Kwink” wordt hieraan veel aandacht geschonken. We hanteren hierbij een protocol “gedrag en veiligheid”. Deze ligt op school ter inzage. Met de leerlingen maken we afspraken over pestgedrag en behandelen we regelmatig onderwerpen die hier verband mee houden.

We willen als school een veilige omgeving bieden aan de leerlingen. Daarom hebben we diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Elk jaar wordt een controle gehouden in en om school, houden we de stand van zaken bij en investeren we in zaken die verbeterd kunnen worden. Elk schooljaar houden we een ontruimingsoefening. Verkeershesjes zijn op school te leen voor leerlingen die van buiten Zalk op de fiets naar school komen.

Aan de school is een vertrouwenspersoon en een contactpersoon verbonden, waar leerlingen, ouders en personeel terechtkunnen met meldingen en vragen over o.a. pestgedrag en seksuele intimidatie. Verder werken we met de methode “Wonderlijk gemaakt”. Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp? “Wonderlijk gemaakt” is een door de inspectie goedgekeurde methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8.
Image