“Leren vanuit nieuwsgierigheid”

“Leren vanuit nieuwsgierigheid”

“We leren samen en zijn altijd in ontwikkeling. Op De Morgenster krijgen de kinderen een goede basis mee. Dat begint al in de instroomgroep. De jongste kleuters mogen rustig wennen aan het naar school gaan.”

Samen op onderzoek

“Vanaf groep 1 laten we de kinderen onderzoekend leren. Ons startpunt is nieuwsgierigheid, we bedenken samen wát we willen leren en hoe we dat kunnen doen. Naarmate de leerlingen langer bij ons op school zitten, werken ze steeds zelfstandiger. Het is mooi om te zien hoe ze leren en ontdekken wat de manier van werken is die bij ze past.”

“We gaan samen voor de kinderen”

Image
Image

Zonder relatie geen prestatie

“Collega’s in ons team waarderen elkaar. Dat stralen we uit en zo brengen we dat als vanzelf over op de kinderen. We zien ieder kind en zijn duidelijk over wat we van ze verwachten. Door het werken vanuit nieuwsgierigheid, is ieder kind gemotiveerd en zo ontwikkelen ze zich voortdurend. Die enthousiaste kinderen, daar doen we het voor. Maar geen prestatie zonder relatie. Het welbevinden van ieder kind staat hier op de eerste plaats.”

Samen thema’s bedenken

“De thema’s ontstaan regelmatig spontaan. Zo was ik op huisbezoek bij een leerling die zijn vissen liet zien. Hij wilde ze graag eens mee naar school nemen. In de klas spraken we over hoe vissen onder water kunnen wonen. Er werden diverse onderzoeksvragen bedacht. Het thema ‘onder water’ was geboren. Er kwam onder meer een duiker op school en de kinderen genoten.”

Image

Verschillende manieren van werken

“De verwerking van de leerstof is anders dan vroeger. Toen vouwden de kinderen allemaal dezelfde vis. Nu is er veel meer vrijheid om zelf keuzes te maken. Kleuters mogen nu bijvoorbeeld een vis plakken, verven, knutselen of vouwen. Dat maakt het veel leuker en leerzamer voor iedereen.”

Image
Image

Meer uitdaging

“Kinderen die iets meer aankunnen, doen bij de kleuters spelletjes uit een speciale kast. In hogere groepen wordt met ‘Levelwerk’ gewerkt. Levelwerk is bedoeld voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze ‘meer’ aankunnen Levelwerk staat los van andere methodes. Het kind werkt feitelijk op 2 sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk.”

Samen sterk

“De vakspecialisten delen hun kennis in het team. Denk aan de reken- en taalcoördinator, (hoog)begaafdheidscoördinator of de gedragsspecialist. Als je een vraag hebt, ga je naar je collega. Kinderen hebben daar profijt van. Zo gaan we samen voor de kinderen.”