Onderwijsdoelen

De Morgenster laat je stralen! Wij hebben 5 kernwaarden waaraan je herkent wie wij zijn en hoe wij kinderen willen laten stralen: veiligheid, kwaliteit, eigenaarschap, samenwerken en creativiteit. Deze kernwaarden zie je terug in onze aanpak, in wat we doen in de school en waar we met onze kinderen aan werken. We willen bereiken dat onze leerlingen een plezierige schooltijd hebben, fijne volwassenen worden en bij ons op school een brede ontwikkeling doormaken die aansluit bij hun kwaliteiten en interesses.

Boeiend en betekenisvol onderwijs is waar wij als school voor gaan. In de onderbouw maken we de omslag naar een meer ontwikkelingsgerichte manier van werken zodat onderzoekend leren en aansluiten op de belevingswereld van kinderen. In de bovenbouw werken we meer aan schoolse vakken en vaardigheden.

Naast de basisvakken waarbij we vanuit doelen een doorgaande leerlijn nastreven, werken we in de komende jaren toe naar thematisch onderwijs waarin doelen van aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur in samenhang worden aangeboden. Een stevige basis vullen wij op deze manier aan met een schat aan kennis en vaardigheden.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

Op De Morgenster gaan alle groepen per jaar 995 uur naar school. We doen dat met een 5-gelijke dagen rooster en een continurooster.

Dat betekent dat al onze leerlingen elke dag van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan en tussen de middag op school eten. Met ingang van schooljaar 2022/2023 gaan we terug naar de wettelijke norm van 940 uur. We doen dat door vanaf dat schooljaar de eindtijd van de dag te vervroegen naar 14.00.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig zijn en dat wij er als school alles aan doen om dit te bewaken. We hebben een veiligheidsbeleid dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig herzien. Op onze school hebben wij voldoende medewerkers geschoold in de bedrijfshulpverlening. Jaarlijks scholen zij zich ook bij. We inventariseren daarnaast jaarlijks onze risico’s en stellen daarvoor indien nodig een plan op om zo spoedig mogelijk tot verbetering te komen.

Image