“Goed voorbeeld
doet volgen”

“Goed voorbeeld
doet volgen”

“We zijn een echt en hecht team op De Morgenster,” vertelt leerkracht Theo enthousiast. “We gaan samen voor de kinderen, ieder met zijn eigen achtergrond. Onderling hebben we het goed. Dat merken de kinderen, wij benaderen hen op dezelfde manier.”
Image

Fijn team

“Wanneer we als collega’s met elkaar in gesprek zijn, zijn de onderwerpen uiteenlopend. We hebben serieuze gesprekken over wat ons persoonlijk bezighoudt, maar tegelijk maken we ook enorm veel plezier met elkaar. Veel stagiaires en nieuwe collega’s geven aan dat ze zich snel onderdeel van ons team voelen. We willen graag toegankelijk zijn, dat geldt ook voor de ouders van onze kinderen.”

“Je vestigt aandacht op positieve punten”
- Theo

Image
Image

Herkenbaarheid

“Door alle groepen heen stellen we met de kinderen positief geformuleerde groepsregels op. Daar is ook een aantal vaste regels bij die in alle groepen terugkomen. Dat zorgt voor een groot stuk herkenbaarheid en duidelijkheid; kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten. Op deze manier zorgen we voor rust en structuur binnen de school.”

Goed gedrag stimuleren

“Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn de regels? Twee voorbeelden die centraal staan als je werkt met Positive Behavior Support, kortweg PBS. Er worden thema’s gekozen om de regels duidelijk te krijgen. Wij verwachten van de kinderen dat ze goed gedrag laten zien en dat willen we stimuleren en belonen. Goed voorbeeld doet volgen.”

Samen appelflappen bakken

“Deze aanpak werkt preventief. Je vestigt aandacht op positieve punten gedurende langere tijd. Met de klas bedenk je een groepsbeloning en daar spaar je samen voor.

In de hogere groepen volgt soms een gesprek over ‘gaan we het al inzetten of sparen we door’. De beloningen zijn divers. Van appelflappen bakken met de klas tot langer buitenspelen bij een iets grotere speeltuin in de buurt.”

Image
Image

Gezellig buiten spelen

“Vanaf groep 3 bespreken we voor de pauze wat de kinderen gaan doen tijdens het spelen op het plein. Wij ervaren dat de sfeer zo goed blijft. De pauze bespreken we ook na. We luisteren naar wat goed en leuk was. Ging er iets mis, dan wordt dat ook direct besproken. Dan kun je daarna ook weer goed verder met elkaar.”