Rijk onderwijs

Rijk onderwijs

“Op De Morgenster werken we graag samen. We kijken altijd waar de mogelijkheden zijn om met partners ons onderwijs rijker te maken.” Directeur Albertina is erg blij met de Bibliotheek op School. “Door samen te werken met de bibliotheek wordt lezen nog leuker voor de kinderen.”
Image

Lezen is leuk

“Er valt heel wat te beleven tijdens het lezen. Als je lezen leuk vindt helpt dit ook bij andere vakken om verder te komen. Als team krijgen we vanuit de bibliotheek handvatten om lezen niet alleen functioneel in te zetten, maar om in te zetten op leesplezier en voldoende leestijd. Een collega leest bijvoorbeeld iedere dag een stukje voor uit een boek. Kinderen kunnen een recensie geven. Zo besluit je of het boek iets voor je is en of je het een keer wilt lenen bij onze bieb.”

“Samen zorgen we voor een eenduidige aanpak”

Peuterspeelzaal

“In ons gebouw bevindt zich ook een peuterspeelzaal van Prokino. Peuters die hier komen, stromen makkelijk door naar De Morgenster. Het is fijn voor ouders en kinderen dat het gebouw en de gezichten al vertrouwd zijn.

Er is een warme overdracht tussen pedagogisch medewerker en de kleuterleerkracht als ouders daar toestemming voor geven. We willen de samenwerking in de komende jaren graag intensiveren. Vanaf januari 2023 zal de peuterspeelzaal ook onderdeel zijn van Iris.

We kunnen elkaar versterken en op elkaar aansluiten in thema’s waar we met de kinderen aan werken. Dat maakt de overgang naar de basisschool makkelijker als de peuter daaraantoe is.”

Image
Image

Quintus

“We organiseren regelmatig educatieve uitjes. Daar hoort zeker bij dat we graag met de leerlingen een voorstelling bezoeken in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Regelmatig verzorgen de medewerkers van Quintus een workshop op school.

Begeleiding op school

“Een aantal kinderen op school gingen voor onder meer dyslectiebegeleiding naar Centraal Nederland. Nu komt Centraal Nederland bij ons en kan de begeleiding plaatsvinden op school en onder schooltijd. Kinderen missen zo minder onderwijstijd, ouders hoeven niet te rijden en wij hebben er ook profijt van. Er zijn korte lijnen tussen de leerkracht en de begeleider van Centraal Nederland. Zo ontstaat er voor ons ook een lerend effect. Samen zorgen we voor een eenduidige aanpak. Zo is het effect voor onze leerlingen veel groter.”

Image