“De lijnen zijn
kort op school"

“De lijnen zijn
kort op school"

“We beginnen en eindigen het jaar in gesprek met ouders. Vanaf groep 4 is de leerling ook bij dit gesprek aanwezig.” Leerkracht Ilona vertelt dat De Morgenster de relatie met ouders hoog in het vaandel heeft staan.

Samen het schooljaar starten

“Als je nieuw bij ons op school bent, komt de leerkracht op huisbezoek. Leerlingen en ouders vinden dat erg leuk. In de schooljaren daarna vinden we het prettig om het schooljaar samen te starten. Zo leer je elkaar vast een beetje kennen. We geven altijd aan dat we graag horen als er belangrijke zaken spelen die invloed kunnen hebben op het kind. Dan houden wij daar rekening mee.”

Image

“We geven ouders op afstand een kijkje in de klas”

Waardevolle momenten

“Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop ouders met leerkrachten in gesprek gaan. Afhankelijk van de leeftijd zijn hier ook de kinderen bij. Vanaf groep 4 voeren wij regelmatig kindgesprekken. We nemen er de tijd voor om naar de kinderen te luisteren. Dat zijn waardevolle momenten die ons zoveel verder brengen en die kinderen vertrouwen geven.”

Kijken tijdens de les

“Via de app Parro kunnen ouders zien wat er in de klas gebeurt. De leerkracht deelt met ouders van zijn of haar klas regelmatig foto’s. Zo geven we ouders op afstand een kijkje in de klas. Jaarlijks is er een inloopmoment. Tijdens de open momenten zie je hoe de lessen gaan. Het ene jaar zijn de ouders welkom, het andere jaar de opa’s en oma’s.”

Image
Image

Hulp van ouders

“Onze ouders zijn betrokken en vaak bereid te helpen. Samen organiseren we zo veel activiteiten voor de kinderen. Of het nu gaat om rijden naar een voorstelling of begeleiding van ouders vragen voor een creamiddag. Dat is fijn voor ons, maar vooral voor de kinderen.”

De cirkel is rond

“De lijnen zijn kort op school. Als we zorg signaleren, gaan we met ouders in gesprek. Ook ouders mogen zorgen inbrengen en meedenken over oplossingen. We sluiten ieder jaar af met een evaluatiegesprek. Kinderen vullen daarnaast ook zelf een vragenlijst in aan het begin en einde van het jaar. Ouders en kinderen krijgen voor de zomer altijd de vraag hoe ze het schooljaar ervaren hebben. Daar kunnen en willen we van leren. Voor ons is de cirkel zo ieder jaar rond.”

Image