De Marnixschool:
onderwijs vol vertrouwen

De Marnixschool:
onderwijs vol vertrouwen

Op de Marnixschool werken wij vanuit ons geloof in God en Zijn Woord, de Bijbel. We zijn een christelijke school en dat geeft ons houvast in hoe wij ons onderwijs invulling geven. Vanuit dat vertrouwen in Hem werken wij als team met de leerlingen aan hun groei en ontwikkeling.
Image
Image
Image
Image
Persoonlijke ontplooiing is erg belangrijk op onze school. De christelijke normen en waarden zijn ons uitgangspunt. In het christelijk onderwijs mogen we bovenal weten dat ieder mens een eigen roeping heeft en proberen hen te helpen die te vinden.

Samen werken wij aan een veilig leer- en leefklimaat en hebben we aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Dat doen we door onder andere te werken met de Kanjertraining. Deze ondersteunt de leerlingen en ons bij het creƫren van een veilige omgeving waarin we respect hebben voor elkaar, werken vanuit vertrouwen in elkaar en vanuit een positieve insteek met elkaar omgaan.

Alle leerlingen zijn gelijkwaardig. Wij willen de eigenheid van onze leerlingen ontdekken en met onze leerstof aansluiten op hun mogelijkheden, zodat ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige tieners.

De kernwaarden geven de kern weer van wie wij zijn als Marnixschool. Voor ons zijn kernwaarden geen loze termen, ze zijn zichtbaar en voelbaar binnen onze school. Onze kernwaarden worden in de dagelijkse praktijk op school ingevuld.
We wensen u veel leesplezier! U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
Image

Simone van Dijk - Stam

Directeur Marnixschool