Leren vanuit
verschillende perspectieven

Leren vanuit
verschillende perspectieven

“De Marnixschool is een leerplek voor kinderen waar we creativiteit, onderzoeken en ontdekken willen combineren met de kernvakken rekenen, taal en lezen,” vertelt directeur Simone van Dijk. “Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en leren samenwerken.”

Op ontdekkingstocht

“Kinderen leren het beste als ze het doel en de context helder hebben. Daarom is dit voor ons een belangrijke insteek. Om het leerproces van kinderen te monitoren zien wij een belangrijke rol voor de leerkracht bij de kernvakken. Voor vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, et cetera kiezen wij een thematische aanpak. Vanuit eigenaarschap kunnen kinderen op hun eigen tempo en niveau creatief leren.”

Omgeving van de school

“Wij proberen onze omgeving te betrekken bij ons onderwijs. Voor de kleuters hebben we het plein groener gemaakt en de tuin is nu een ontdekkingsplek. Voor de andere kinderen hebben we een moestuin en een vlindertuin. Het verwerken van de groente uit eigen tuin is direct een leuke en leerzame kookles.”

Image

“Wij betrekken onze omgeving bij ons onderwijs”
- Simone

Image
Image

Digitale ondersteuning

“Vanaf de kleuters werken we met digitale middelen. Kleuters werken op tablets en in hogere groepen zijn er laptops beschikbaar om het onderwijs op diverse manieren aan te kunnen bieden. Om voorbereid te zijn op de toekomst, bieden we in groep 7 typeles aan in de klas.”

Extra uitdaging

“Ieder kind heeft recht op aandacht en uitleg. Als we merken dat een kind iets lastig vindt, passen we ons onderwijs daarop aan. Kinderen die meer aankunnen, krijgen uitleg en geven we meer uitdaging in de klas. Eén keer per week komt die groep bij elkaar. In deze groep leren die leerlingen over leren leven, leren denken en leren leren. ”

Image
Image

Werken vanuit vertrouwen

“Op de Marnixschool werken wij vanuit ons geloof in God en Zijn Woord, de Bijbel. We zijn een christelijke school en dat geeft ons houvast in hoe wij ons onderwijs invulling geven. Met de Bijbel en ons vertrouwen in Hem werken wij als team met de leerlingen aan hun groei en ontwikkeling.”