Goede relatie
met ouders

Goede relatie
met ouders

“Op de Marnixschool hechten we veel waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen,” vertelt directeur Simone van Dijk. “Er zijn vaste contactmomenten en de deur van leerkrachten en directie staat altijd open.”
Image

Kennismaken

“Nadat een kind is aangemeld, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de leerkracht en de leerling en de ouder(s) op school of bij hen thuis. De ouder weet wat prettig is voor zijn of haar kind. De leerling leert dan ook vast zijn juf kennen. Zo is het minder spannend om naar school te gaan.”

“Bij ons staat voorop dat een leerling groeit op zijn eigen niveau”
- Simone

Goede start

“Een goede start vinden we ieder schooljaar belangrijk, vanaf groep 2 zijn er daarom startgesprekken. De leerling komt met zijn ouders op school om te praten met de leerkracht. Op deze manier willen we vanaf het begin werken aan contact, samenwerking, vertrouwen en verbondenheid tussen school en ouders. De leerling is bij het gesprek aanwezig om zo de eenheid te ervaren tussen de volwassenen die voor hem zorgen en hem helpen in zijn ontwikkeling. Mochten ouders en de leerkracht elkaar ook willen spreken zonder aanwezigheid van de leerling, dan kan daarvoor een apart moment worden afgesproken.”

Image
Image

Welbevinden staat centraal

“De voortgangsgeprekken met ouders en leerkrachten gaan over het welbevinden en gedrag van de leerling. Dat vinden we minstens zo belangrijk als de resultaten van een leerling. Ouders kunnen die digitaal inzien. Bij ons staat voorop dat een leerling groeit op zijn eigen niveau.”

Digitaal kijkje in de klas

“Via de Klasbord-app krijgen ouders regelmatig een digitaal kijkje in de klas. Leerkrachten en directie delen foto’s van activiteiten in de klas en de school. Ook worden er praktische zaken met ouders gedeeld. Vanuit de directie komt er regelmatig een digitale informatiebrief om lopende en onderwijskundige zaken te delen.”

Samen zingen en bidden

“Het schooljaar beginnen en eindigen we altijd met ouders en kinderen op het schoolplein. Samen zingen en bidden we. We hechten er veel waarde om het jaar zo samen te beginnen en samen af te sluiten.

Van tellen naar vertellen

“Om ons onderwijs nog verder te verbeteren gaan we in gesprek met ouders over de kwaliteit van ons onderwijs in plaats van de tevredenheid te meten middels vragenlijsten.”