Spectrum daagt kinderen uit

Spectrum daagt kinderen uit

Leren leven, leren denken, leren leren. Dat is in het kort waar het om draait bij de bovenschoolse plusklas van IRIS. leerlingen uit groep 5 tot en met 8 kunnen terecht bij Jeanet en Wilke.

Leren is een sociale aangelegenheid. Bij Spectrum ontmoeten kinderen ontwikkelings-gelijken, dit versterkt de samenwerking. “We komen tegemoet aan een specifieke onderwijsbehoefte die aandacht schenkt aan datgene wat deze leerlingen nog meer ‘anders’ maakt dan alleen hun opvallende intelligentie.

Begaafde kinderen denken en leren top-down. De top-down denker denkt vanuit het geheel naar de delen. Binnen Spectrum stemmen we daarop af,” zo legt Wilke uit.

Uitdaging

Ouders en leerkrachten vertellen gelukkig te zijn met de extra uitdaging die geboden wordt. Binnen een thema zetten kinderen hun eigen onderzoek op en kiezen ze een persoonlijk leerdoel. “Al onze activiteiten komen voort uit de doelen van het SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling. Gestructureerd werken is belangrijk voor de toekomst. Wij besteden veel tijd aan hoe je onderzoek doet en hoe je aan de juiste informatie komt. De kinderen zijn bewust bezig met hoge denkordevragen; analyseren, evalueren en creëren. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie,” aldus Jeanet.

Image
Image
Image

Maatjes

In de klas ontstaan vriendschappen tussen kinderen van verschillende scholen. “Ik geniet ervan om te zien dat ze een maatje vinden,” zo vertelt Wilke enthousiast. “Het vinden van een maatje is stimulerend voor de sociale ontwikkeling. Het contact met ontwikkelings-gelijken zorgt voor verdieping in het persoonlijke leerproces.”

Coach

Jeanet legt uit wat de rol van de leerkrachten is binnen Spectrum. “We zijn coachend aanwezig. We bieden kinderen ruimte om buiten de reguliere kaders te denken. Door prikkelende vragen te stellen, moedigen we kinderen aan om uit hun comfort zone te stappen en tot het uiterste van hun kunnen te gaan. We houden de kinderen regelmatig een spiegel voor tijdens het werken in de plusklas, op die manier worden ze eigenaar van hun eigen leerproces en van het eindproduct.”

Image