“Leren van en met elkaar”

“Leren van en met elkaar”

IRIS Leercentrum is er omdat IRIS een lerende organisatie is. “We verwachten dat onze kinderen leren, dus onze teams moeten ook blijven leren,” zo legt Roel uit. Hij is met collega Linda de drijvende kracht achter het Leercentrum.

“We hebben zoveel kwaliteiten binnen IRIS. Het is prachtig als je collega’s aan elkaar kunt koppelen zodat ze van elkaar kunnen leren. Het Leercentrum is de verbindende schakel. Een leerkracht van de ene school gaat om tafel met een collega van de andere school om elkaar te kunnen helpen, ik geniet daarvan.”

Image

Kennis delen

De expertise binnen IRIS wordt veelvuldig gedeeld, ook wordt er kennis van buiten gehaald. Zo worden er workshops en trainingen aangeboden. “Mooi als collega’s de opgedane kennis dan weer delen met anderen. Zo zetten we mensen in hun kracht en brengen we ons onderwijs naar een hoger plan.”

“Het Leercentrum is de verbindende schakel”

Het Iris gevoel

“Wij vinden verbinden heel belangrijk, dat is nodig om van elkaar te leren. Zo moedigen we aan dat collega’s elkaar binnen IRIS leren kennen. Je kunt veel van elkaar leren als je weet waar de kracht van die ander ligt. Daarbij wordt het makkelijker om contact met elkaar op te nemen als je elkaar daadwerkelijk kent. Het Leercentrum heeft als vuistregel dat er altijd tijd voor ontmoeting moet zijn tijdens een workshop of cursus, vaak gebeurt dat tijdens een maaltijd. De activiteiten van het Leercentrum zijn vaak van 16.30 tot 19.30 uur. We regelen dan een gezonde, warme maaltijd en eten met elkaar. Dat moment gebruiken we dan om, tijdens de scholing, ook even lekker bij te kletsen of nader kennis te maken.”

Image
Image

Lerende organisatie

“Samen werken we in een lerende organisatie met een professionele cultuur. Uiteraard allemaal om de kinderen het beste onderwijs te geven dat ze verdienen. Het Leercentrum werkt vanuit de leervraag van de leerkracht en stemt daar het scholingsaanbod op af. Deze bottom-up formule werkt heel goed, leerkrachten schrijven op vrijwillige basis in voor het scholingsaanbod en eigenlijk is er altijd voldoende animo. Logisch ook, bijna iedere leerkracht staat voor dezelfde uitdagingen en wil daar tips en informatie over krijgen en delen.”