Goed onderwijs op basis
van Christelijke identiteit

Goed onderwijs op basis
van Christelijke identiteit

IRIS, stichting voor christelijk onderwijs telt 14 scholen in de gemeente Kampen. Het college van bestuur wordt gevormd door Henk en Gerard. “Wij bieden goed onderwijs en kinderopvang aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording,” zo legt Henk uit.

“Een wijze wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen leren hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel). Het begrip wijs sluit aan bij wat de Bijbel ons daarover leert, bijvoorbeeld in Spreuken: ‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.’ Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, leren we kinderen om wijs te worden. Wijs worden is een proces. Op onze scholen leggen we daarvoor een goede basis,” aldus Gerard.

Belangrijke kenmerken van een wijze wereldburger:

  • vertrouwen: op God, jezelf en de ander;
  • verantwoordelijkheid willen dragen en laten zien;
  • onderzoeken en nieuwsgierig zijn;
  • positief bijdragen aan je omgeving.
Image
Image
Image