“In een goede sfeer
leer je zoveel meer”

“In een goede sfeer
leer je zoveel meer”

“De Groenling is een fijne school voor de kinderen, maar ook om er te werken,” aldus Monique, leerkracht en intern begeleider bovenbouw. “Het is voor mij elke dag een feestje om naar school te gaan. De basis van fijn werken is dat we met zijn allen vertrouwen in elkaar hebben en dat uitstralen naar de kinderen.”

“We beginnen de werkdag om 8.00 uur met koffie in de hal. We streven ernaar om rond 12.00 uur met z’n allen te lunchen. Dit zijn momenten waarop je verhalen deelt met elkaar. Zakelijk en privé, want daar is ruimte voor. We hebben als team veel voor elkaar over, bijvoorbeeld invallen als het nodig is.”

Image

Fijne collega’s

“Onze directeur is niet alleen betrokken bij de kinderen maar ook bij ons. We werken met dertig mensen, met verschillende achtergronden en identiteit. Er is ruimte voor verschil en er is een goede werksfeer.”

Beter werken als je lekker in je vel zit

“Ons motto is ‘In een goede sfeer leer je zoveel meer’. Dat dragen wij als team ook uit. En dat bespreken we met de kinderen. Als je lekker in je vel zit, werkt het beter. Zo werkt het echt voor iedereen. Kinderen voelen dat, van zichzelf maar ook van de leerkracht. Vanuit de veilige basis kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.”

Leren van en met elkaar

“In de klas kijken leerkrachten bij elkaar. Dat is leuk en soms spannend, maar we willen vooral van elkaar leren. Ook jezelf ontwikkelen wordt hier gestimuleerd. Wat we leren, delen we weer in vergaderingen met elkaar. Zo groeien we samen. We willen blijven leren om zo onze kinderen het beste te kunnen bieden.”

Image

Warme overdracht

“Alle leerlingen worden aan het einde van het schooljaar overgedragen aan de volgende leerkracht. Deze geeft aan wat bij een kind juist heel goed werkt of wat juist niet helpt. We beschrijven de onderwijsbehoeften van de kinderen in het leerlingvolgsysteem. De nieuwe leerkracht kan dan een goede start maken met het kind. Zo werken we echt samen om het zo prettig mogelijk te maken voor alle kinderen.”

“Er is ruimte voor verschil”

Image