Onderwijsresultaten

De afgelopen 3 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:
Image

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

De Groenling maakt, net als alle andere IRIS-scholen gebruik van de eindtoets Route 8. De uitkomst van deze toets wordt landelijk vergeleken. Daaruit ontstaat een beoordeling waarbij de termen goed – voldoende – onvoldoende worden gebruikt.

Schooljaar beoordeling
2015-2016 Voldoende
2016-2017 Voldoende
2017-2018 Onvoldoende
2018-2019 Voldoende

Image