Onderwijsresultaten

De afgelopen 3 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:
Image
PRO = Praktijkonderwijs
BL = Basisberoepsgerichte Leerweg
KL = Kaderberoepsgerichte Leerweg
TL = Theoretische Leerweg

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

De Groenling maakt, net als alle andere IRIS-scholen gebruik van de eindtoets Route 8. De uitkomst van deze toets wordt landelijk vergeleken.

Schooljaar beoordeling
2018-2019 Boven landelijk gemiddelde
2019-2020 Geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona
2020-2021 Onder landelijk gemiddelde
2021-2022 Op het landelijk gemiddelde

Image