Onderwijsdoelen

In een goede sfeer leer je zoveel meer. Het begint bij instructie en draait om interactie.

KIND CENTRAAL

De Groenling streeft ernaar dat leerlingen later met plezier aan hun schooltijd terugdenken. Het kind staat bij ons centraal. Op onze school voel je je welkom en creëer je zelfvertrouwen voor het voortgezet onderwijs en de omgang met anderen.

In een goede sfeer leer je zoveel meer

HERKENBAAR BELEID

De Groenling wil graag een school zijn die in overleg met de ouders een duidelijk herkenbaar beleid voert. Een school die keuzes maakt op religieus, pedagogisch en onderwijskundig terrein. Keuzes in het personeelsbeleid en de schoolorganisatie.

BEHOEFTE

De Groenling wil elk kind geven wat het nodig heeft:
 • Wie moeite heeft met de leerstof krijgt hulp.
 • Begaafde kinderen Ieren hun talenten te ontplooien.
 • Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, helpen we hun concentratie verbeteren.
 • Faalangstige kinderen geven we meer zelfvertrouwen.
 • Kinderen met diverse onderwijsbehoeften begeleiden we zo optimaal mogelijk.

GOEDE WERKSFEER

De Groenling wil graag ook een school zijn waar de kinderen zeggen: ‘Hè, is het nu alweer tijd?’ Een school waar leerkrachten graag willen werken en waar ouders hun kind graag naartoe laten gaan.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Alle kinderen moeten, gerekend over de hele basisschoolperiode, een minimumaantal uren naar school. Scholen mogen zelf een urenverdeling maken, op voorwaarde dat kinderen van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7.520 uur les volgen. De Groenling heeft een continurooster (5 gelijke dagenmodel). De schooltijden zijn te vinden op onze website.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Voor een goede sfeer en veiligheid zijn schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Deze regels komen regelmatig tijdens ons teamoverleg aan de orde. We doen ons uiterste best om de regels in alle klassen consequent te volgen, vanzelfsprekend aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Image

De vier basisregels voor onze school

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
 • We willen allemaal rustig kunnen werken, daarom blijft het (werk)lawaai binnen de perken.
 • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Aanvullende afspraken

 • Steppen, fietsen of skateboarden op het schoolplein is gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Daarom lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. We zetten de fietsen tussen de poortjes bij de eigen groep. Als daar geen plaats meer is, worden de fietsen zo netjes mogelijk naast elkaar geparkeerd.
 • Iedere leerling is verplicht om in de klas, in de gangen, op het plein en in de nabijheid van de school de aanwijzingen van de leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers op te volgen. Dit bevordert de veiligheid rond de school.
 • Mobiele telefoons vinden we op de basisschool niet echt nodig, maar zijn in deze tijd niet meer weg te denken. In groep 7 en 8 maken we over het gebruik van de mobiele telefoons afspraken in de klas.