“Het kind
staat centraal”

“Het kind
staat centraal”

“Op de Groenling werken we samen met diverse organisaties om het onderwijs te verrijken,” aldus leerkracht Arrita. “Het kind staat hierbij centraal. We zijn een brede school met verschillende disciplines.”

Bibliotheek op school

“We zijn heel blij met de bibliotheek op school. Onze contactpersoon regelt themaboeken voor klassen. Ze zorgt voor diversiteit en afwisseling in boeken in onze schoolbieb. Zo hebben al onze leerlingen leesboeken en informatieboeken altijd dichtbij.”

Image

Typen in groep 7

“Onze leerlingen volgen in groep 7 een typecursus op school. Thuis oefenen de kinderen. Het examen wordt op school afgenomen. Vorig jaar was iedereen geslaagd. Deze vaardigheid maakt het straks een stukje makkelijker op het voortgezet onderwijs.”

In beweging

In groep 3 en 4 hebben de kinderen een aantal judolessen. In deze lessen van Judo@school draait het om thema’s als: vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken en discipline. Een waardevolle aanvulling op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens Swim@school in groep 5 en 6 trainen kinderen hun zwemvaardigheden door bijvoorbeeld reddend zwemmen en waterspelen.

“We maken ons onderwijs zo rijk mogelijk”

“Quintus verzorgt diverse culturele workshops voor iedere groep. Regelmatig hebben we excursies naar de Stadsgehoorzaal in Kampen. Een echte voorstelling bezoeken vinden de kinderen altijd erg leuk.”

Image
Image
Image

Schoolfruit

“Op De Groenling krijgen we van de drie plaatselijke groenteboeren iedere week een dag fruit. Dit prachtige initiatief om gezond te eten, is er nu al een paar jaar. De andere dagen vragen we de ouders om gezonde tussendoortjes mee te geven.”

Fysiotherapeut op school

“De fysiotherapeut is iedere week een dag op school. Ideaal voor de kinderen omdat een bezoekje anders veel tijd kost. We kunnen, als leerkrachten, ook bij haar terecht voor advies. Zo let de fysiotherapeut op de pengreep en het bewegen van de kinderen. Uiteraard gebeurt alles in overleg met ouders.”

Opvoedingsvragen

“De schoolmaatschappelijk werker van Centrum Jeugd en Gezin Kampen is om de twee weken op school. Ouders kunnen een afspraak maken met haar over opvoedingsvragen of voor andere ondersteuning in het gezin. Wij horen van ouders dat ze het prettig vinden dat dit op school kan.”

Opvang bij de buren

“Kinderopvang Ienieminie, onze buren, biedt voor-, tussen- (in samenwerking met IRIS Opvang) en naschoolse opvang aan. We hebben heel goed contact met elkaar zodat we kunnen zorgen voor een warme overdracht van kinderopvang naar basisschool. Als het kan, wordt er samengewerkt en samen gespeeld met de kleuters.”

Image

Paxze

In groep 6 is er een groepstraining van Paxze, gegeven door Sandra de Ruiter en Myrna Hoekman. Zij gaan in deze training op een sportieve en actieve manier op zoek naar de sterke kanten van een kind. Ze leren de kinderen voor onszelf op te komen, stevig te staan, grenzen herkennen en bewaken. Kinderen ervaren dat ze meetellen. Ze ervaren dat ze sterk zijn! Van bewegen krijg je meer energie en daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat je lichaam en je geest met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. Door actieve oefeningen te doen ervaren kinderen grenzen en kracht. Deze ervaringsmomenten bieden de gelegenheid om bewegen te koppelen aan mentale inzichten. Hierdoor wordt de training dynamisch en leuk. Voor meer info: www.paxze.nl