“Je mag jezelf zijn”

“Je mag jezelf zijn”

“Op De Groenling is er veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. Ons motto is niet voor niets ‘In een goede sfeer leer je zoveel meer’,” zo legt leerkracht Geerlinge uit. “Een goede sfeer is er niet zomaar, die maak je met elkaar door structuur, duidelijke regels en een positieve benadering te hanteren. In de weken tot de herfstvakantie besteden we veel aandacht aan groepsvorming. Zo leg je de basis voor een mooi schooljaar.”
Image

Jezelf zijn

“Het hele jaar doen we groepsbindende activiteiten. We maken bewust tijd om met de kinderen na te denken en te oefenen in samen werken en samen spelen. Leerlingen leren complimenten geven en ontvangen. Ook wordt er geoefend wat je doet als je iets niet leuk vindt. En wat voor tips kun je elkaar geven? Kinderen voelen zich hierdoor lekker. Je mag jezelf zijn.”

Image

Instructie

“Bij ons op school begint alles met instructie. Je kunt niet van een kind verwachten dat het zomaar snapt wat het moet doen. We leren dingen aan en zoeken dan naar het moment van loslaten. Dat punt ligt bij ieder kind anders. We kijken goed naar wat een kind nodig heeft.”

“Leerlingen helpen elkaar”

Onderwijs op maat

“De ontwikkelbehoefte van de leerlingen staat bij ons centraal. De één heeft weinig instructie nodig, de ander wat meer. De kinderen hebben ons nodig, dat doen we graag. We kijken hoe we de leerling het beste kunnen helpen. De ene keer is dat extra oefenen met behulp van de tablets of extra instructie, de andere keer is dat door eens wat extra belangstelling te tonen en te vragen naar dingen buiten school om.”

Image

Kindgesprekken

“We zijn allemaal geschoold in het voeren van kind gesprekken. Zo stel je de juiste vragen om een kind verder te helpen. Daar zijn we voor. Ieder kind is anders en mag dat zijn. We willen graag dat elk kind zich gekend en gezien voelt. We willen dat alle leerlingen met plezier naar school gaan.”

Image
Image

Goede sfeer

“Onze kracht is dat er in deze grote school binnen rustig gewerkt wordt. Het is een fijne school met een goede sfeer. We zijn open, vrolijk en positief naar kinderen. Kinderen zien dat we het als collega’s goed hebben met elkaar. Zo zijn we een voorbeeld van hoe je prettig kunt samenwerken.”

Positief klimaat

“De Groenling biedt ook plaats aan kinderen met een beperking. Denk hierbij aan een gehoorbeperking of een visuele handicap. Doordat er een positief klimaat is, bespreken we de verschillen. Kinderen denken mee in oplossingen. Als de leerkracht even geen tijd heeft, biedt een leerling hulp aan. Dat is heerlijk om te zien.”